Carl Lamms rekapitalisering – Carl Lamm Holding AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Carl Lamm AB

Carl Lamm Holding AB (publ) (”Carl Lamm Holding”) offentliggör härmed att 9 621 702 aktier i Carl Lamm AB (publ) (”Carl Lamm”), motsvarande cirka 94,22 procent av det totala antalet aktier och röster, har lämnats in i Carl Lamm Holdings offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Carl Lamm om förvärv av samtliga utestående aktier i Carl Lamm (”Erbjudandet”). Carl Lamm Holding har inte förvärvat några aktier i Carl Lamm utanför Erbjudandet och äger eller kontrollerar därmed inte några aktier i Carl Lamm utöver de aktier som lämnats in i Erbjudandet. Carl Lamm Holding har beslutat att avstå från villkoret att Erbjudandet skulle accepteras avseende mer än 95 procent av aktierna i Carl Lamm. Samtliga övriga villkor för Erbjudandet har uppfyllts och Carl Lamm Holding förklarar härmed Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet.

Redovisning av vederlag för de giltiga accepter som mottagits per den 12 juni 2008 beräknas påbörjas omkring den 26 juni 2008 och utgörs av sammanlagt 10 951 302 aktier i Carl Lamm Holding och cirka 240,5 miljoner kronor i kontanter. Dessa aktier kommer att utgöra samtliga utestående aktier i Carl Lamm Holding.

För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare i Carl Lamm som ännu inte accepterat Erbjudandet har Carl Lamm Holding beslutat att förlänga acceptperioden i Erbjudandet till klockan 15.00 den 30 juni 2008. Redovisning av vederlag för de aktier i Carl Lamm som lämnas in under förlängningen av acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 11 juli 2008.

Carl Lamm Holding har inte för avsikt att i marknaden förvärva ytterligare aktier i Carl Lamm. Carl Lamm Holding avser att, så snart praktisk möjligt efter utgången av den förlängda acceptperioden, begära tvångsinlösen av resterande aktier i Carl Lamm. Carl Lamm Holding avser i samband därmed att verka för en avnotering av Carl Lamm från OMX Nordiska Börs Stockholm. Aktierna i Carl Lamm Holding har godkänts för upptagande till handel på OMX Nordiska Börs Stockholm och första dag för handel är beräknad till den 26 juni 2008.


Carl Lamm Holding AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Carl Lamm levererar kompletta lösningar inom dokumenthantering och tar ansvar för utbildning, service, support och kvalitet. Carl Lamm som är agent för Ricohs alla produktområden, är även agent för Samsung MFP, copy och fax samt Philips och Francotyp-Postalia, vilket ger en unik produktbredd i Sverige. Carl Lamm samarbetar med utvalda återförsäljare på marknaden som är ledande inom IT och kontor. Carl Lamm har ca 380 medarbetare och ägs av Scribona som är noterat på Stockholms Fondbörs.