Nästa år blir din resa dyrare - prognos visar måttliga prisökningar i hela världen

Under nästa år ökar priset på det totala resandet i världen. Det betyder att företagen hamnar i en situation där de betalar mer för sina affärsresor och privatresenären måste finna sig i att betala mer för sin nästa semesterresa. Det kan vi utläsa ur Carlson Wagonlit Travel’s (CWT’s) årliga prisprognos som i år gjorts i samarbete med GBTA Foundation.

Den globala prisprognosen ger reseansvariga en förståelse för prisbilden nästa år för att bättre kunna budgetera och planera och den hjälper också de privatpersoner som vill planera sin semester i god tid.

Rapporten, 2015 Global Travel Price Outlook, visar att efterfrågan från tillväxtmarknader som Kina,  Indien och Brasilien samt stärkt ekonomisk tillväxt i de mer avancerade ekonomierna i kombination med att utbudet på resor ökar långsamt resulterar i ett visst tryck uppåt på priserna. Förmodligen kommer uppgången vara starkast inom flyget tack vare flera konsolideringar på stora och viktiga marknader.

”Med förändrade prisnivåer på affärsresande 2015 så skulle jag vilja påstå att denna studie är nyckeln till effektiv budgetering eftersom den redan nu kan ge en bild av vad det kommer att kosta att resa i tjänsten under nästa år”, säger Johan Wilson, chef för CWT i Norden.

Reseansvariga uppmanas i rapporten att ta hänsyn till att Ukrainakrisen, svag ekonomisk utveckling i Europa, Kinas spirande skuld och oljeprischocker kan ha en negativ effekt på efterfrågan och därmed påverka prissättningen.


     

Om man tittar specifikt på de svenska siffrorna så ser man att priset på flyg minskar något (-0,4 %) under nästa år medan hotellpriserna stiger något (+0,5 %).

”Att flygpriset väntas sjunka något i Sverige och även i Norge under 2015 beror sannolikt på den tuffa konkurrenssituationen. Detta är dels en följd av de så kallade lågprisbolagen vi har på våra marknader, men även för att våra traditionella flygbolag som t ex SAS och Finnair aktivt bemöter konkurrensen med bland annat lägre priser, ” avslutar Johan Wilson.

CWT’s 2015 Global Travel Price Outlook är uppdelad i kategorierna; flyg, hotell, marktransport och meetings & events och finns tillgänglig i sin helhet på carlsonwagonlit.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Wilson, Vice President, Nordic Zone, Carlson Wagonlit Travel

Tel: 070- 529 58 79 
E-post: jwilson@carlsonwagonlit.se

Om Carlson Wagonlit Travel
CWT är världsledande inom business travel management och meetings och events med representation i fler än 150 länder. Kärnverksamheten är att hjälpa företag och organisationer av alla storlekar att få mest möjliga värde ut av sina affärsresor och möten. CWT har 20 000 anställda världen över. I Sverige är vi ca 230 anställda fördelade på sex kontor. För mer information besök: www.carlsonwagonlit.se Följ oss gärna på Twitter@CWT_Sweden.

Taggar:

Om oss

CWT är världsledande inom business travel management och meetings och events med representation i fler än 150 länder. Kärnverksamheten är att hjälpa företag och organisationer av alla storlekar att få mest möjliga värde ut av sina affärsresor och möten. CWT har 20 000 anställda världen över. I Sverige är vi ca 250 anställda fördelade på sex kontor. För mer information besök: www.carlsonwagonlit.se Följ oss gärna på Twitter@CWT_Sweden.

Media

Media

Citat

Med förändrade prisnivåer på affärsresande 2015 så skulle jag vilja påstå att denna studie är nyckeln till effektiv budgetering eftersom den redan nu kan ge en bild av vad det kommer att kosta att resa i tjänsten under nästa år.
Johan Wilson, chef för Carlson Wagonlit Travel i Norden.
Att flygpriset väntas sjunka något i Sverige och även i Norge under 2015 beror sannolikt på den tuffa konkurrenssituationen. Detta är dels en följd av de så kallade lågprisbolagen vi har på våra marknader, men även för att våra traditionella flygbolag som t ex SAS och Finnair aktivt bemöter konkurrensen med bland annat lägre priser.
Johan Wilson, chef för Carlson Wagonlit Travel i Norden.