Anders Johnsson ny styrelseordförande i Carnegie

Carnegies styrelseledamot sedan 2016, Anders Johnsson, tar över ordförandeposten inom Carnegiekoncernen i samband med att Bo Magnusson lämnar styrelsen den 3 juni. 

Anders Johnsson har varit verksam i finansbranschen i över 30 år och har tidigare haft en lång karriär inom SEB i olika chefsbefattningar, däribland som global chef för liv- och kapitalförvaltningsdivisionen och medlem av koncernledningen.

Anders tillträdde styrelsen i Carnegie under 2016. Den 3 juni efterträder han Bo Magnusson i rollen som styrelseordförande för Carnegie Holding AB samt Carnegie Investment Bank AB (Publ).

– Carnegie har haft en stark utveckling under lång tid och strukturen för styrelsearbetet fungerar väldigt väl, med en god och nära dialog med verkställande ledningen. Carnegie fyller en viktig funktion på nordisk kapitalmarknad och har framgångsrikt byggt upp ett starkt förtroende på marknaden under många år. Det ska blir roligt att få leda styrelsens fortsatta arbete med att utveckla värdeskapandet hos Nordens ledande investment- och privatbank, säger Anders Johnsson.

– Anders har all den erfarenhet och kunskap som krävs för att leda styrelsearbetetet vidare. Han är väl insatt i den strategiska inriktningen och de frågeställningar som omger den finansiella sektorn, säger Harald Mix, styrelseledamot i Carnegie och partner i Altor Equity Parners.

Kontakt:
Rickard Buch, Kommunikationschef
E-post: rickard.buch@carnegie.se                
Telefon: 0734-17 91 01

Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, Investment Banking, och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till cirka 600, fördelat på kontor i sex länder.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera