Carnegie bäst i Sverige på Private Banking

- Enligt TNS Sifo Prosperas senaste kundundersökning

Carnegies löpande utveckling inom privat förmögenhetsförvaltning och rådgivning har gett tydliga avtryck hos kunderna. Carnegie toppar hälften av alla kategorier i TNS Sifo Prosperas senaste kund- och marknadsundersökning och avancerar till en förstaplacering bland svenska Private Bankingaktörer.

Carnegie har lång tradition och starka kundrelationer inom Private Banking och har vid upprepade tillfällen uppmärksammats för sin kompetens. I samband med TNS Sifo Prosperas årliga kundundersökning av den svenska Private Bankingmarknaden 2016 kom ytterligare ett erkännande. Carnegie rankas högst bland alla marknadsaktörer och toppar hälften av alla kategorier i undersökningen, däribland personliga kontakter, service och tillgänglihet, skräddarsydda lösningar, tillgångsallokering, samt kompetens inom investeringsrådgivning.

- Private Banking är en starkt kundnära affär där man tydligt får resultat efter vad man levererar. Det är därför väldigt glädjande att se att våra fortsatta ansträngningar och tydliga kundfokus lönar sig, säger Jonas Predikaka, global chef för Wealth Management på Carnegie.

TNS Sifo Prospera genomför undersökningen för Private Banking årligen. Resultatet baseras på över 500 intervjuer fördelat på två kundkategorier; förmögna privatpersoner med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor samt företagare, som är både ägare och VD, med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor.

Läs mer om undersökningen på www.prospera.se.

Jonas Predikaka, global chef för Wealth Management
E-post: jonas.predikaka@carnegie.se      
Telefon: 0734 17 92 02

Rickard Buch, Kommunikationschef
E-post: rickard.buch@carnegie.se          
Telefon: 0734-17 91 01

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 620 medarbetare.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar