Carnegie Fastigheter gör storaffär med Fabege

Carnegie Fastigheter Sverige AB (Carnegie Fastigheter) har förvärvat Stockholmsfastigheten Racketen 10 belägen i Alvik och har samtidigt avyttrat fastigheten Planen 4 i Solna. Affärerna motsvarar ett underliggande fastighetsvärde på cirka 800 miljoner kronor.

Uthyrningsbar yta för fastigheten i Alvik är 38 000 kvm. Antalet hyresgäster är cirka femtio. Fastigheten har ett gott kommunikationsläge med omedelbar anslutning till tunnelbanan och tvärbanan. Fastigheten Planen 4 i Solna, som sålts till Fabege, har en uthyrningsbar yta på drygt 5 000 kvm och är belägen vid Råsunda Fotbollsstadion. Fastigheterna tillträds den 2 april 2007.

Staffan Olsson, VD i Carnegie Fastigheter;
- Det är tillfredsställande att kunna redovisa för våra aktieägare att vi förvärvat en effektiv förvaltningsenhet i ett bra läge i Stockholm. Carnegie Fastigheter är i princip fullinvesterat och nu skiftar bolagets fokus till aktiv förvaltning och utveckling av beståndet. Vi har effektiva förvaltningsenheter och en bra mix av fastigheter i regioner med god tillväxtpotential. Vi ser fram emot att under många år utveckla beståndet vidare tillsammans med våra hyresgäster.

Affären innebär att Carnegie Fastigheter har förvärvat fastigheter för knappt tre miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är helt koncentrerat till storstadsregionerna. Stockholm, Göteborg och Malmö svarar vardera för ungefär en tredjedel av portföljens marknadsvärde.

Staffan Olsson säger vidare;
- I dagsläget är vår bedömning att den svenska fastighetsmarknaden kommer att förbli god. Prisutvecklingen på fastigheter kommer att gå in i ett lugnare skede, bland annat pga ett långsamt stigande ränteläge som dock kompenseras av en allt starkare hyresmarknad främst i storstadsregionerna. Men fastighetsmarknaden förändras snabbt av bland annat konjunkturläget, ränteförändringar, kapitalinflödet och nya och mer aggressiva konkurrenter. Det innebär nya utmaningar och möjligheter för Carnegie Fastigheter som fastighetsägare.

För ytterligare information kontakta Staffan Olsson, mobil 073 417 92 65

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande finansiella rådgivare. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sex länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar