Carnegie fortsatt i topp inom Private Banking!

- Enligt global branschundersökning

Carnegies stärker sin ledande position på svenska Private Banking-marknaden. Detta bekräftades i Euromoneys årliga undersökning där branschföreträdare rankade Carnegie högst, såväl totalt som inom enskilda kundkategorier och allokeringstjänster.

Carnegie upprepar fjolårets topplacering bland svenska Private Banking-aktörer enligt Euromoneys årliga branschundersökning. Den Londonbaserade tidskriften genomför årligen en global undersökning bland närmare sex hundra Private Banking-aktörer från ett 90-tal länder. Genom kvalitativa och kvantitava mått bedömer branschaktörerna själva konkurrenternas erbjudande och ställning på marknaden.

Bland aktörer på den svenska marknaden så rankas Carnegie åter högst i den totala sammanställningen samt avseende förvaltningstjänster riktade till privatpersoner med en förmögenhet på 5-30 miljoner dollar. Därutöver toppar Carnegie även kategorien för vassaste allokeringstjänster.

– I takt med att vi får ut alltmer av vår samlade kompetens så stärker vi vår position ytterligare. Det är glädjande att detta ger avtryck i både ökad kundupplevelse och bland övriga branschkollegor, säger Jonas Predikaka, global chef för Carnegie Private Banking.

För mer information, kontakta:

Jonas Predikaka, Global chef för förmögenhetsförvaltning
E-post: jonas.predikaka@carnegie.se           
Telefon: 0734 17 92 02

Rickard Buch, Kommunikationschef
E-post: rickard.buch@carnegie.se               
Telefon: 0734-17 91 01

Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, private banking och kapitalförvaltning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 600, fördelat på kontor i sju länder.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar