Carnegie fortsatt i toppen av nordiska företagsaffärer!

- Enligt Kantar Sifos årliga kundundersökning

Carnegie fortsätter att förvalta marknadens affärsmöjligheter och kundernas förtroende väl. I tillägg till Investmentbankens höga andel transaktionsmandat under året så värderar marknadens företagskunder återigen Carnegie högst bland rådgivare på den nordiska marknaden, enligt Kantar Sifos senaste kundundersökning.

Carnegie toppar återigen rankingen av rådgivare på den nordiska marknaden för företagstransaktioner, såväl totalt som inom samgåenden och förvärv (”M&A”) och aktiemarknadstransaktioner (”ECM”), enligt Kantar Sifos senaste kundundersökning. Utvärderingen omfattar bedömningskriterier som marknadsposition, kapacitet, förståelse för företag och marknader samt genomförande och kompetens. Undersökningen genomförs bland nordiska företag som anlitat rådgivningstjänster för kapitalmarknadstransaktioner, samgåenden, förvärv eller avyttringar.

– Marknaden för företagsaffärer har varit fortsatt gynnsam under 2017och för Carnegies del så har vi lyckats få en god utväxling på de förutsättningarna, både inom M&A och ECM. Vi har bland annat fått förtroende att medverka i 20 av 27 större börsnoteringar på den nordiska marknaden hittills i år, fördelat på samtliga geografier, säger Ulf Vucetic, chef för Investment Banking.

Utöver topplaceringen på den totala rankingen i Norden så behåller Carnegie en ledande ställning i Danmark, avancerar i rankingen på den norska marknaden samt försvarar förstaplatsen för såväl M&A som ECM i Sverige. 

– Affärsaktiviteten bland svenska företag har varit hög under flera år och vi är tacksamma över att vi har fått möjligheten att hjälpa många av dessa spännande bolag i deras utveckling. Bara sett till större svenska börsnoteringar så är Carnegie delaktiga i nästintill samtliga transaktioner under året, inom en rad olika sektorer. Extra roligt är att vi efter några års bortavaro från finska marknaden har etablerat oss ordentligt och medverkat i ett flertal av marknadens största transaktioner som noteringarna av Terveystalo och Rovio samt IK Investments Partners försäljning av Evac Group, säger Lars-Erik Sjöberg, chef för Investment Banking Sverige/Finland.  

För mer information, kontakta:
Ulf Vucetic, Global chef för Investment Banking
Telefon: +46 708 16 87 42

Lars-Erik Sjöberg, Chef för Investment Banking Sverige/Finland
Telefon: +46 708 76 85 63

Rickard Buch, Kommunikationschef
Telefon: +46 734 17 91 01

Carnegie Investment Bank är marknadsledare inom Investment banking, Securities och Private Banking i Norden. Med omkring 600 djupt kunniga och engagerade medarbetare bygger vi tillsammans en värdeskapande kunskapsbank med kunden i fokus.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande finansiella rådgivare. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sex länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar