Carnegie lanserar Micro Cap Index

Report this content

Intresset för att investera i mindre noterade bolag har ökat under senare år och antalet Micro Cap-fonder blir allt fler på den svenska marknaden. Carnegie har länge kunnat erbjuda en stark analyskapacitet bland företag inom detta segment och lanserar nu ett jämförelseindex för att spegla utvecklingen bland mindre bolag på den noterade marknaden i Sverige.

Redan 1995 startade Carnegie småbolagsindexet Carnegie Small Cap Index, som redovisar historik från 1985, och fungerar idag som en väletablerad referens på marknaden för att beskriva och jämföra utvecklingen av noterade bolag inom segmentet Small Cap.

Mot bakgrund av det ökade intresset för mindre noterade bolag, Micro Cap, lanserar investmentbanken ytterligare ett marknadsindex, Carnegie Micro Cap Index Sweden. Indexet syftar till att spegla utvecklingen av mindre bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm (XSTO) och First North (FNSE) och ska tjäna som stöd för både Micro Cap-fonder och investerare intresserade av segmentet.

 Bolagssegmentet är centralt för Carnegie och vi ser en möjlighet att bistå våra kunder med ett benchmark-index för fondförvaltare som arbetar med företag inom Micro Cap och för investerare som utvärderar dessa företag. Samtidigt behöver många av dessa mindre bolag exponering mot de breda investerarnätverk som Carnegie har, säger Henric Falkenberg, chef för Securities inom Carnegie Investment Bank.

Carnegie Micro Cap Index Sweden omfattar idag 432 antal bolag, varav de 20 största som ingår i vid lansering är: THQ Nordic, Nordax Group, Gränges, Öresund, Bure Equity, Coor Service Management, Sectra, Skistar, Concentric, Academedia, Platzer Fastigheter, BioGaia, Capio, Cherry, Recipharm, Catena, Dustin Group, Systemair, Lagercrantz Group samt Duni.

Indexet revideras två gånger per år. Det underhålls och beräknas dagligen av SIX Financial Information.

För mer information, kontakta:

Henric Falkenberg, Chef Carnegie Securities
Telefon: +46 734 17 82 22         


Rickard Buch, Kommunikationschef
E-post: rickard.buch@carnegie.se
Telefon: 0734-17 91 01

Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, Investment Banking, och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till cirka 600, fördelat på kontor i sju länder.

Prenumerera

Dokument & länkar