Carnegie och Max Matthiessen ingår samarbete

Carnegie och Max Matthiessen har träffat en överenskommelse om ett exklusivt samarbete om rådgivningstjänster inom pensions- och försäkringsområdet. Carnegies rådgivning inom pensions- och försäkringsområdet som bedrivits inom Carnegie Pension Consulting AB överlåts till Max Matthiessen och Carnegies kapitalförvaltningsprodukter, såväl egenutvecklade som från andra leverantörer, kommer att erbjudas Max Matthiessens cirka 135 000 kunder. ”Vi ser ett ökat intresse för långsiktigt pensionssparande samtidigt som kunderna efterfrågar en bredare oberoende finansiell rådgivning, och i den här utvecklingen vill vi ta ledningen. Samarbetet med Carnegie ger Max Matthiessens kunder access till rådgivningstjänster från en ledande investmentbank”, säger Christoffer Folkebo, vVD Max Matthiessen. ”Carnegie ska vara ledande inom de områden vi verkar. I den strukturomvandling som pågår inom pensionsområdet är vi övertygade om att storleken kommer att spela en viktig roll för att kunna erbjuda kunderna de bästa lösningarna på ett kostnadseffektivt sätt. Därför har vi valt att ingå ett samarbete med den ledande aktören på pensionsmarknaden”, säger Lars Risland, ordförande i Carnegie Pension Consulting. Överenskommelsen innebär inga materiella resultateffekter för Carnegie för innevarande år. För ytterligare information, kontakta: Christoffer Folkebo, vVD Max Matthiessen (08-613 02 07 eller 0733 75 72 07) Lars Risland, ordförande i Carnegie Pension Consulting AB, (08-5886 90 70) Birgitta Henriksson, IR, Carnegie (08-676 86 39)

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande finansiella rådgivare. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sex länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar