Carnegie stärker ledningen bland svenska Private Banking-aktörer

- Enligt Kantar Sifo Prosperas senaste kundundersökning

Carnegie stärker greppet om sin ledande position på den svenska Private Banking-marknaden enligt Kantar Sifo Prosperas senaste kund- och marknadsundersökning. Carnegie upprepar därmed fjolårets topplacering bland svenska Private Bankingaktörer och kunderna placerar Carnegie högst i hela åtta av tolv utvärderade kategorier.

- Jag tolkar det som att vi dels gör rätt saker, men också att kunderna faktiskt upplever det utvecklingsarbete vi hela tiden bedriver. Samtidigt känns det extra roligt med en stark kundåterkoppling när vi själva upplever att vi har det mest spännande framför oss. Vi är precis i färd med att lansera nya förvaltningsprodukter och tjänster som vi har utvecklat under en tid, som bygger på Carnegies spetskompetens inom analys och allokering. Efter årsskiftet kommer vi också att erbjuda nya digitala tjänster som ytterligare kommer stärka kundupplevelsen, säger Jonas Predikaka, chef för Private Baniking på Carnegie.

Kantar Sifo Prospera genomför undersökningen för Private Banking årligen. Resultatet baseras på över 500 intervjuer fördelat på två kundkategorier; förmögna privatpersoner med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor samt företagare, som är både ägare och VD, med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor.

Läs mer om undersökningen på www.prospera.se.

För mer information, kontakta:

Jonas Predikaka, global chef för Private Banking
E-post: jonas.predikaka@carnegie.se           
Telefon: 0734- 17 92 02

Rickard Buch, Kommunikationschef
E-post: rickard.buch@carnegie.se               
Telefon: 0734-17 91 01

Carnegie Investment Bank är marknadsledare inom Investment banking, Securities och Private Banking i Norden. Med omkring 600 djupt kunniga och engagerade medarbetare bygger vi tillsammans en värdeskapande kunskapsbank med kunden i fokus.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera