Carnegies styrelseordförande avgår

Carnegies styrelseordförande sedan 2013, Bo Magnusson, har blivit nominerad till vice styrelseordförande i Swedbanks styrelse. Med anledning av detta avser Bo Magnusson att lämna styrelseuppdragen i Carnegie Holding AB och Carnegie Investment Bank AB (publ).

Rickard Buch, Kommunikationschef
E-post: rickard.buch@carnegie.se                

Telefon: 0734-17 91 01

Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, Investment Banking, och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till cirka 600, fördelat på kontor i sex länder.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande finansiella rådgivare. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sex länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera