Förmögna tror på stigande börs

Börsen ska upp med mellan 5 och 10 procent det kommande halvåret. Dessutom är det större chans att konjunkturen i Sverige stärks under det kommande året än att den försämras. Det visar en ny undersökning från Carnegie Privatbank.

De ljusa framtidsutsikterna kommer från nära 500 av Carnegies egna privatbankskunder som svarat på vår enkät om framtiden. Förutom en stigande börs i Sverige tror kunderna att tillväxtmarknader under det kommande halvåret kommer att ha den bästa utvecklingen, följt av USA, Sverige och på sista plats Europa som helhet.

– Det är ett mer positivt klimat och riskviljan verkar också öka hos kunderna. De har en positiv framtidssyn som vi delar och som vi redan har haft en tid. Sedan förra enkäten i december har Europa gått oväntat bra, även om det inte haft så stor betydelse eftersom kundernas val Sverige gått ännu lite bättre, säger Mikael Pauli, chef för Carnegie Privatbank.

Indien är favoriten bland tillväxtmarknaderna, följt av Kina och övriga asiatiska länder. I den första upplagan av Privatbanksindex, som gjordes i slutet av 2011, var det Kina som toppade listan men nu får landet alltså se sig nedknuffat till andraplatsen.

– Utvecklingen för tillväxtmarknaderna har dock inte stuckit ut de senaste tre månaderna jämfört med andra regioner, kanske på grund av att makrostatistiken varit lite sämre än väntat, säger Mikael Pauli.

Företagsobligationer och reala tillgångar bedöms vara de bästa alternativen till aktier. Men de flesta svarande kunderna är nöjda med den nuvarande fördelningen i portföljen och planerar inte för några omviktningar.

– Intresset för företagsobligationer är fortsatt stort. Möjligheterna att tillgodose det intresset finns också eftersom investeringsmöjligheterna inom området ökar hela tiden, säger Mikael Pauli.

Ser man till vilka sektorer som väntas gå bäst respektive sämst under det kommande halvåret är industrisektorn favorit tillsammans med energi, medan sällanköp och dagligvaror pekas ut som mindre lockande relativt sett. Ett orosmoln över utvecklingen framöver är enligt Carnegiekunderna skuldproblematiken inom eurozonen. En överväldigande majoritet av de svarande tror att turbulensen troligtvis kommer att sänka tillväxten och att vi fortfarande inte har sett tillräckliga åtgärder för att lösa problemen.

Undersökningen genomfördes under perioden 6-13 mars 2012. Antalet svarande var 445 stycken.

För mer information, kontakta:

Mikael Pauli, Chef Carnegie Privatbank, 073-417 92 29, mikael.pauli@carnegie.se

Carnegie Privatbank erbjuder skräddarsydd finansiell rådgivning och riktar sig till förmögna privatpersoner och stiftelser. Banken har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Halmstad.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar