Förtroendet för Carnegie är högst i Norden!

- Enligt TNS Sifos undersökning bland nordiska företag

Carnegie har löpande stärkt sina positioner på den nordiska marknaden för företagstransaktioner och sammanfattar 2016 med högst kundförtroende bland samtliga marknadsaktörer. Det framgår av TNS Sifo Prosperas senaste kundundersökning där nordiska företag rankar rådgivare inom företagstransaktioner.

Samtidigt som Carnegie har försvarat ledande positioner på nordisk kapitalmarknad under längre tid har investmentbanken också avancerat inom utvalda områden. Den starka utvecklingen bekräftas av TNS Sifo Prosperas senaste kundundersökning där Carnegie värderas högst bland rådgivare på den nordiska marknaden såväl totalt som inom aktiemarknadstransaktioner (”ECM”) och samgåenden och förvärv (”M&A”)

– Kundförtroende byggs genom relevans i rådgivningen, vilket bottnar i kunskap och erfarenhet. Carnegie har under lång tid haft en väldigt hög utdelning bland företagstransaktioner och medverkat bland annat i 14 av 23 börsnoteringar på den nordiska marknaden hittills i år. Det är fler än någon annan aktör. Samtidigt har vi med tydlighet flyttat fram våra positioner inom M&A vilket glädjande också speglas i resultatet, säger Ulf Vucetic, chef för Investment Banking.

Enligt kundundersökningen toppar Carnegie den totala rankingen i Norden och för enskilda marknader förstärker Carnegie även förstaplaceringen för såväl ECM som M&A i Sverige samt behåller en ledande ställning i Danmark.

– Carnegie har varit rådgivare i fler ECM och M&A transaktioner  än någon annan aktör på den svenska marknaden under de senaste två åren och vi har medverkat i närmare 70 procent av alla svenska börsnoteringar sedan 2010. Vi är väldigt tacksamma över det förtroende som kunderna givit oss och det motiverar oss till att fortsätta leverera bästa möjliga rådgivning till våra kunder, säger Lars-Erik Sjöberg, chef för Investment Banking Sverige.

Undersökningen genomförs årligen och baseras på intervjuer med företag som anlitat rådgivningstjänster för kapitalmarknadstransaktioner, samgåenden, förvärv eller avyttringar. Bedömningskriterierna omfattar både marknadsposition, upplevd kapacitet och förmåga, förståelse för företag och marknader, samt kompetens och genomförande. 

För mer information, kontakta:

Ulf Vucetic, Global chef för Investment Banking
Telefon: +46 708 16 87 42

Lars-Erik Sjöberg, Chef för Investment Banking Sverige
Telefon: +46 708 76 85 63

Rickard Buch, Kommunikationschef
Telefon: +46 734 17 91 01

Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, private banking och kapitalförvaltning.
Antalet medarbetare uppgår till cirka 650, fördelat på kontor i sju länder.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande finansiella rådgivare. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sex länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar