Karin Forseke invald i styrelsen för brittiska FSA

Karin Forseke har utsetts till ny styrelseledamot i the Financial Services Authority (FSA), det oberoende organ som reglerar finansbranschen i Storbritannien. Ledamöterna i FSA:s styrelse utses av det brittiska finansdepartementet (HM Treasury). Styrelseuppdraget är fristående från Forsekes uppdrag som CEO i Carnegie. Se även bifogat pressmeddelande från HM Treasury. För ytterligare information, kontakta gärna Karin Forseke, 08-5886 9010 eller Birgitta Henriksson, IR, 08-676 8639.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande finansiella rådgivare. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sex länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar