CashGuard noteras på O-listan den 29 maj

CashGuard noteras på O-listan den 29 maj CashGuard har godkänts för notering på O-listan vid OM Stockholmbörsen. CashGuard har tidigare varit noterade på IM Marknadsplats, men är sedan den 13 mars 2000 inofficiellt noterade hos Erik Penser Fondkommission AB. Det sker ingen emission i samband med noteringen. Noteringsprospektet kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor samt hos Erik Penser Fondkommission AB från och med den 22 maj. CashGuard AB, som bildades 1991, tillhandahåller både systemlösningar och kompetens för att på ett effektivt sätt rationalisera kontanthanteringen för såväl detaljhandeln som post & bank. Företaget har utvecklat ett unikt system för automatisk hantering av såväl sedlar som mynt, i ett helt slutet system. Till detta ansluts en egen utvecklad IT-lösning. Produkten har patentskydd i ett flertal länder i Europa och USA. "Sedan årsskiftet har CashGuard tagit steget från att ha en försäljning som till 100 procent kommer från den svenska marknaden till att så smått etablera sig även i Norge. Förhandlingar och tester pågår även med ett tyskt företag. Vi är övertygade om att noteringen på O-listan kommer att bidra med ökat intresse från aktiemarknaden, media och kunder. Noteringen ger också CashGuard en kvalitetsstämpel som underlättar kontakten med nya kunder.", säger Leif Nordqvist, VD på CashGuard. Rådgivare i samband med introduktionen är Erik Penser Fondkommission AB. Minsta handelspost är 500 aktier. Aktierna noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista från och med den 29 maj 2000. För vidare information, vänligen kontakta: Leif Nordqvist, VD, telefon 732 22 00 Lena Viklund, ekonomichef, telefon 732 22 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00650/bit0002.pdf

Dokument & länkar