Cassandra Oil: Cassandra genomför riktad emission på 6,7 mkr.

Som en följd av den övertecknade företrädesemissionen och det tilltagande starka intresset för Cassandra Oil, har bolaget beslutat att emittera ytterligare 11 173 333 aktier till en kurs av 0,60 kr per aktie. Emissionen riktar sig till ett fåtal kapitalstarka och långsiktiga investerare inkluderande Gabrielsson invest, Gryningskust Holding och Trention AB. Emissionslikviden är 6 704 000 kr.

Likviden används för att snabbt kunna bygga Caso-anläggningar varav en leverans till Danmark står närmast på tur.

Cassandra Oil slutför just nu en säkerställd företrädesemission efter vilken det totala antalet aktier är 108.311.632 aktier. Den ovan nämnda riktade emission kommer att tillföra ytterligare 11 173 333 

aktier och därefter kommer det totala antalet aktier vara 119 486 965 aktier.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 8 000.

Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar