Cassandra Oil: Nytt ombud i försäkringstvist med Länsförsäkringar

Efter att Länsförsäkringar Bergslagen nu har invänt mot att Cassandra Oil använder DLA Piper som juridiskt ombud i försäkringstvisten kring branden i Västerås, har Cassandra Oil tvingats engagera nytt ombud. 

Nytt ombud är advokat Sverker Bonde på Advokatfirman Delphi. Sverker Bonde är en mycket erfaren och uppskattad processadvokat.

Länsförsäkringar Bergslagen har tidigare godkänt att Cassandra Oil använder DLA Piper men efter stämningen ändrat sig och hänvisar nu till jäv.

Cassandra Oil gör bedömningen att ombudsbytet inte på något sätt försämrar utsikterna till framgång i processen.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100


Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 8 000.

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar