Cassandra Oil genomför nyemission för att accelerera samarbetet med Sacyr

Cassandra Oil AB genomför en riktad nyemission om 12 MSEK för att kunna accelerera samarbetet med Sacyr S.A. inom ramen för parternas blivande joint venture. Finansieringen ger kapacitet att tillverka och leverera processanläggningar till parternas blivande JV-bolag i en högre takt än vad som tidigare planerats för. Cassandra Oil bibehåller samtidigt möjligheten att utveckla etableringen i Irak och andra samarbeten som för närvarande diskuteras.

Målsättningen för Cassandra Oil och Sacyr är att ha två processanläggningar i full drift på siten i Cadiz runt halvårsskiftet 2015 och tentativt producera 18 000 ton olja på årsbasis. Parallellt ska parterna etablera fler processanläggningar på olika siter i Spanien. Förhandlingar om villkoren för samarbetet pågår och ett JV-avtal beräknas vara klart för undertecknande inom kort.

Nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande. Emissionen avser 857 143 aktier till kursen 14 SEK per aktie, vilket motsvarar genomsnittet av stängningskursen på Nasdaq First North Stockholm de tio senaste handelsdagarna. Emissionen tecknas av en grupp investerare som innefattar såväl nya som befintliga aktieägare. Genom emissionen ökar antalet aktier i bolaget från 28 514 638 till 29 371 181. De nyemitterade aktierna utgör 2,9 procent av aktiekapitalet.

Som tidigare meddelats inviger Cassandra Oil och Sacyr i morgon torsdag den 20 november Cassandra Oils processanläggning på siten i Cadiz i sydvästra Spanien. Bilder från invigningen kommer att läggas ut på Cassandra Oils hemsida under fliken Nyhetsflöde. Sacyr förväntas informera om invigningen på sin hemsida www.sacyr.com.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 8 000.

Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar