Cassandra Oil kan nu inleda försöksverksamhet på NSR:s anläggning i Helsingborg

Cassandra Oil och Nordvästra Skånes Renhållnings AB (”NSR”) ingick i somras avtal om att Cassandra Oil ska etablera verksamhet på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg. Som ett led i detta samarbete har NSR gjort anmälan till Länsstyrelsen i Skåne om försöksverksamhet med Cassandra Oils processanläggning.

Länsstyrelsen har nu meddelat beslut att godta försöksverksamheten under ett år med möjlighet till förlängning med sex månader. Innan verksamheten inleds ska NSR och Cassandra Oil upprätta sedvanlig riskanalys och förslag på hur kontroll av eventuella utsläpp kommer att genomföras.

”Länsstyrelsens beslut kommer mycket lägligt i tiden när nu arbetet med idrifttagandet av vår första processanläggning snart är klart och det blir dags för provkörning i lite större skala. Samarbetet med NSR är av stor strategisk betydelse för oss och detta är ett stort steg i vår svenska etablering”, säger Cassandra Oils grundare Anders Olsson.

För ytterligare information, kontakta

Per Laine, VD
tel: +46 76 830 00 99

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 6 200.

Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Länsstyrelsens beslut kommer mycket lägligt i tiden när nu arbetet med idrifttagandet av vår första processanläggning snart är klart och det blir dags för provkörning i lite större skala. Samarbetet med NSR är av stor strategisk betydelse för oss och detta är ett stort steg i vår svenska etablering
Anders Olsson, Cassandra Oils grundare