Cassandra Oil och Ragn-Sells inleder samarbete

Cassandra Oil AB och Ragn-Sells AB har tecknat ett Letter of Intent för att påbörja ett samarbete gällande pyrolys av avfall. 

Cassandra Oil äger patenterade rättigheter till och tillverkar teknik för pyrolys.

Ragn-Sells har kontroll över stora flöden kolvätehaltigt avfall som bedöms vara lämpade för behandling med pyrolys och där Cassandra Oils teknologi skulle kunna ge ökad miljönytta jämfört med dagens lösningar och stödja samhället i skiftet mot en cirkulär ekonomi.

För ytterligare information, kontakta
Per Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 73 55 88 900
Jonas Roupé, Marknadsdirekör Ragn-Sells AB, tel +46 73 066 6828

Detta är Cassandra Oil AB www.cassandraoil.com
Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 8 000.

Detta är Ragn-Sells Koncernen www.ragnsells.se
Ragn-Sells är en privatägd koncern med verksamhet i sex länder. Sedan 1966 arbetar vi med avfallshantering, miljö- och återvinning. Verksamhetens historia startade dock redan på 1800-talet. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll.

Bland våra närmare 2500 medarbetare finns specialister inom många områden – från behandlingsexperter som konstruerar och driver kretsloppsanläggningar till experter inom farligt avfall, sanering och källsortering. Som komplement till den praktiska verksamheten erbjuder vi även konsulttjänster med specialister inom bland annat kemikalier, miljö, energi och avfallshantering.

Koncernen omsätter över 4.5 miljarder SEK per år och våra medarbetare har fler än 1600 fordon till sin hjälp.

Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar