Cassandra Oil säljer första oljan i Irak

Cassandra Oil har genomfört sin första försäljning i Irak av olja från den processanläggning som i somras installerades vid Bajwan Oil Trap på North Oil Company’s site i Kirkuk i norra Irak. Oljan har levererats till pumpstationen T1 som är belägen vid den pipeline som löper från Kirkuk i Irak till Ceyhan i Turkiet. Cassandra Oil kommer, givet att förhållandena i Irak så medger, inleda regelbundna oljeleveranser i januari.  

North Oil Company, som är Cassandra Oils avtalspartner och lyder under Iraks oljeministerium, har testat oljan och bekräftat att den uppfyller de avtalade kvalitetskraven.

Den första leveransen omfattar cirka 20 ton olja (en tankbil). Leveransen har förhållandevis liten direkt ekonomisk betydelse för Cassandra Oil, men den har ett signifikant värde för relationen till Iraks oljeministerium och de pågående förhandlingarna avseende bland annat en etablering i Basra i södra Irak.

Cassandra Oils verksamhet i Irak bedrivs genom SEAB. Cassandra Oil har en option att förvärva 82 procent i SEAB.

Foton från leveransen kommer att publiceras på Cassandra Oils hemsida under fliken Nyhetsflöde.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 8 000.

Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.