Erfarna investerare in i Cassandra Oil

Cassandra Oil har säkerställt en riktad emission av sammantaget 3 miljoner stamaktier till en liten grupp etablerade investerare huvudsakligen bestående av Mats Gabrielsson och Johan Thorell. Bolagets Styrelseordförande Finn Johnsson kommenterar den viktiga milstolpen:

”Vi har insett hur viktigt det är för Cassandra Oil att få in långsiktiga och kapitalstarka ägare som kan bidra med kompetens, kunskap och kundkontakter. Det är speciellt glädjande att vi fått förnyat och utökat förtroende av Johan Thorell som var en av de ursprungliga investerarna i Cassandra Oil före noteringen. Även Mats Gabrielsson är en erkänt krävande och kunnig investerare som vi gärna ser i vår ägargrupp”.

Mats Gabrielsson är huvudägare i Greentech-bolaget Opcon och genom GIAB i ett 30-tal teknikbolag. Johan Thorell är en etablerad fastighetsinvesterare och verksam i bland annat det börsnoterade fastighetsbolaget Sagax.

Den riktade kontantemissionen sker till en kurs av 5,50 kr per aktie, vilket är under marknadskurs. VD Anders Olsson:

”Rabatten går lätt att motivera med värdet av dessa personer för bolaget. Cassandra Oil går nu in i en viktig fas med ett flertal kritiska affärer och vi behöver en kompetent och erfaren ägargrupp”.

Bolaget tillförs 16,5 mkr före emissionskostnader och emissionen sker under bolagsstämmans styrelsebemyndigande.

För ytterligare information, kontakta
Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till drygt 8 000.


Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Citat

Vi har insett hur viktigt det är för Cassandra Oil att få in långsiktiga och kapitalstarka ägare som kan bidra med kompetens, kunskap och kundkontakter. Det är speciellt glädjande att vi fått förnyat och utökat förtroende av Johan Thorell som var en av de ursprungliga investerarna i Cassandra Oil före noteringen. Även Mats Gabrielsson är en erkänt krävande och kunnig investerare som vi gärna ser i vår ägargrupp
Styrelseordförande Finn Johnsson
Rabatten går lätt att motivera med värdet av dessa personer för bolaget. Cassandra Oil går nu in i en viktig fas med ett flertal kritiska affärer och vi behöver en kompetent och erfaren ägargrupp.
VD Anders Olsson