Finn Johnsson föreslås bli styrelseordförande i Cassandra Oil

Finn Johnsson har en lång karriär i företagsledande befattningar i Sverige och internationellt. Hans uppdrag som VD inkluderar Euroc, United Distillers och Mölnlycke Healthcare. Styrelseuppdragen inkluderar AB Volvo (ordförande), Industrivärden, Skanska, Perstorp, Aker och Guinness.  Finn Johnsson är för närvarande styrelseordförande i Thomas Concrete Group, Ovako, EFG European Furniture Group, Geveko och MVI Partners.

Cassandra Oils årsstämma hålls den 16 juni 2015 i Stockholm med efterföljande studiebesök i Västerås. Valberedningens fullständiga förslag till val av styrelse kommer att offentliggöras omkring två veckor före årsstämman.

"Finn Johnssons långa erfarenhet som företagsledare i flera olika sektorer av näringslivet, i förening med hans dokumenterat framgångsrika entreprenörskap blir en stor tillgång för Cassandra Oil i den industrialiseringsfas vi nu befinner oss i. Jag är mycket tacksam för att Finn Johnsson accepterat uppdraget som styrelseordförande”, säger Cassandra Oils grundare och huvudägare Anders Olsson.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 8 000.

Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Citat

Finn Johnssons långa erfarenhet som företagsledare i flera olika sektorer av näringslivet, i förening med hans dokumenterat framgångsrika entreprenörskap blir en stor tillgång för Cassandra Oil i den industrialiseringsfas vi nu befinner oss i. Jag är mycket tacksam för att Finn Johnsson accepterat uppdraget som styrelseordförande
Cassandra Oils grundare och huvudägare Anders Olsson