Samarbetet mellan Ragn-Sells och Cassandra Oil intensifieras

Ragn-Sells AB och Cassandra Oil AB intensifierar samarbetet meddelar bolagen idag.

För snart ett år sedan meddelade Ragn-Sells och Cassandra Oil att de har för avsikt att samarbeta i ett gemensamt bolag och utnyttja Cassandras teknologi för att vid Ragn-Sells verksamheter i Nordicum* bidra till att skapa en cirkulär ekonomi.

Under vintern har planering och vidare utvecklingsarbete bedrivits, så att ett fördjupat samarbete nu kan komma igång.

Testresultaten från Cassandra Oils anläggning är lovande”, säger Jonas Roupé, Marknadschef på Ragn-Sells. ”Vår förväntan var en syntetisk råolja som slutprodukt, men tester under realistiska driftsförutsättningar ger vid handen att oljan från Cassandras processanläggning är av väsentligt högre kvalitet. Detta är goda nyheter”, säger Jonas Roupé.

Cassandras teknologi, en patentskyddad process för snabb depolymerisering omvandlar kolvätehaltiga avfall till olja. Den producerade oljan går vidare för behandling i raffinaderi och kan därmed minska behovet av jungfruligt utvunnen olja.

Ragn-Sells utreder i samarbetet kolvätehaltiga avfallstyper, där Cassandra Oils teknologi skulle kunna ge ökad miljönytta jämfört med dagens lösningar och stödja samhället i skiftet mot en cirkulär ekonomi.

För ytterligare information, kontakta
Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB
Tel: +46 76 16 32 100

Jonas Roupé, Marknadschef, Ragn-Sells AB
Tel: +46 70 770 6828


Om Cassandra Oil
Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till drygt 8 000

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vår förväntan var en syntetisk råolja som slutprodukt, men tester under realistiska driftsförutsättningar ger vid handen att oljan från Cassandras processanläggning är av väsentligt högre kvalitet. Detta är goda nyheter.
Jonas Roupé