Soltech Castellum AW 2


Från vänster: Max Börling, projektledare Castellum, Mohammed Omeirat, teknisk förvaltare Castellum samt Markus Duseus, regionansvarig Soltech.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 181 miljarder kronor, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. En värd bortom det förväntade.www.castellum.se

Prenumerera