• news.cision.com/
  • Castellum/
  • Castellum Aktiebolag offentliggör ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende dess rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden Aktiebolag

Castellum Aktiebolag offentliggör ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende dess rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden Aktiebolag

Report this content

Den 2 augusti 2021 offentliggjorde Castellum Aktiebolag ("Castellum") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden Aktiebolag ("Kungsleden") att förvärva samtliga aktier i Kungsleden ("Erbjudandet"). En erbjudandehandling offentliggjordes den 29 september 2021 ("Erbjudandehandlingen").

Den 19 oktober 2021 offentliggjorde Castellum och Kungsleden sina delårsrapporter för perioden 1 januari 2021 – 30 september 2021. Castellum har med anledning av detta upprättat ett tillägg till Erbjudandehandlingen ("Tilläggshandlingen") som innehåller dessa delårsrapporter. Tilläggshandlingen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggshandlingen har offentliggjorts och finns, tillsammans med Erbjudandehandlingen och anmälningssedel, tillgänglig på Castellums webbplats (www.castellum.se) och på webbplatsen av Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") (www.nordea.se/aktier).

Tilläggshandlingen ska i alla avseenden läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen som godkändes och offentliggjordes den 29 september 2021.

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, ordförande

Tel: +46 70 458 24 70

Josefine Wikman, IR-koordinator

Tel: +46 73 942 09 16, E-post: josefine.wikman@castellum.se

Information om Erbjudandet:
www.castellum.se

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 165 miljarder kronor, inklusive vår del i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingforsområdet. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,9 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Prenumerera

Dokument & länkar