Castellum behåller sin position som ett av världens mest hållbara bolag

Report this content

I natt kom nyheten att Castellum rankas på sjätte plats bland hela världens fastighetsbolag. För sjätte året i rad uppnår vi toppbetyg på S&P Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA) och är därmed det enda nordiska fastighetsbolaget som inkluderas i Dow Jones Sustainability Indeces, S&P 500 ESG och flera andra tillhörande hållbarhetsindex.

”Det är uppenbart att vårt hållbarhetsarbete börjar likna ett internationellt vinnande koncept. Det är naturligtvis roligt, men vi är inte här för att ta medalj. Målet är att både framtidssäkra vår egen verksamhet och att bidra till den nödvändiga omställningen,” säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

S&P CSA (tidigare Dow Jones Sustainability Assessment) är världens mest prestigefyllda hållbarhetsbenchmark, tillika en av världens mest omfattande databaser över börsnoterade företags hållbarhetsarbete och prestationer. Endast 6 svenska företag finns med på årets lista och Castellum är alltså åter igen det enda nordiska fastighetsbolag som lyckas matcha indexets tuffa kriterier och ta sig in på listan över världens mest hållbara bolag.

Övriga svenska bolag på listan är Billerudkorsnäs, Electrolux, H&M, Nordic Entertainment Group och Swedbank.

I år bjöds över 10 000 börsnoterade bolag in i utvärderingen och bara de absolut bästa inom respektive bransch kvalificerar in sig i indexet, som funnits sedan 1999 med syfte att styra investerare mot mer hållbara investeringar. Från i år går data från resultaten ut via S&P:s Global Intelligence Platform och Bloombergs globala plattformar till investerarmarknaden.

Indexet är uppdelat i 61 branscher och en mix av 80-100 sektorspecifika parametrar inom miljö, social och ansvarstagande (ESG) mäts i utvärderingen. I utvärderingen vägs ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer samman och resulterar i ett betyg. Bolagens insatser värderas på en skala från 0-100 och i år fick Castellum hela 80 poäng.

För mindre än en månad sedan presenterades även Global Real Estate Sustainability Benchmark, där Castellum rankades som världsledare i hållbarhet inom kategorin kontor/industri med 95 poäng av 100 möjliga. Även detta för sjätte året i följd.

Hållbarhetschef Filip Elland ser tre tydliga framgångsnycklar:

  • Först och främst att våra hållbarhetsmål är tydligt länkade till de globala målen, med en tydlig färdplan för hur vi ska nå netto-noll koldioxidutsläpp senast år 2030.
  • Hållbarhet är en helt integrerad del i vår affärsverksamhet, prioriterad av såväl styrelsen och ledningen som hos chefer och medarbetare ute i verksamheten.
  • Vi arbetar strukturerat, följer upp kontinuerligt och gör noggranna riskbedömningar. 

”Värt att notera är att betyget för inkludering höjs varje år och konkurrensen blir tuffare och tuffare i toppen. Så det kommer att krävas allt mer för att behålla att behålla denna position,” säger Filip Elland.

För mer information:
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB, tel +46 31 60 74 26, filip.elland@castellum.se

Mer om Castellums hållbarhetsarbete här: https://www.castellum.se/om-castellum/hallbarhet/
Mer om S&P CSA här: https://www.spglobal.com/esg/csa/about/#facts

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 124 miljarder kronor, inklusive vår andel i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,9 miljonerkvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är uppenbart att vårt hållbarhetsarbete börjar likna ett internationellt vinnande koncept. Det är naturligtvis roligt, men vi är inte här för att ta medalj.
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB