Castellum först i Norden med WELL-certifierat kontor

Nu har Castellum officiellt fått WELL-certifiering av kontorshuset Eminent i Malmö, och blir därmed först över mållinjen i en kapplöpning som engagerat allt fler fastighetsutvecklare i hela Norden.

”Det är alltid en speciell känsla att vara pionjär. Jag ser certifieringen som en bekräftelse för vårt hållbarhetsarbete där WELL är helt i linje med hur vi ser på framtidens arbetsplats”, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Idag miljöcertifieras i princip alla nya byggnader enligt något av de mest förekommande systemen Miljöbyggnad, Breeam eller LEED. Samtliga dessa fokuserar på energi- och miljömässig hållbarhet.

The WELL Building Standard – som lanserades 2016 – är helt inriktad på de som ska vistas i husen och är den enda internationella byggstandard som väger in människors välbefinnande i arbetslivet. Målet är att öka mänskligt välmående genom att utveckla miljöer med fokus på hälsa och livskvalitet. Idag finns det drygt hundra WELL-certifierade byggnader i världen, och Castellums kontorshus Eminent blir alltså först i Norden.

”Traditionell miljöcertifiering av fastigheter är numera en hygienfråga”, konstaterar Filip Elland. ”Jag är övertygad om att vi med WELL kan fläta samman både byggnadens och människans behov i en helt optimerad lösning. Vi ser stark efterfrågan på kundsidan, och den pågående coronapandemin kommer sannolikt att ytterligare driva på efterfrågan för det hälsofokus som är kärnan i WELL-konceptet”.

Eminent står mitt i snabbväxande Hyllie i södra Malmö som ett flaggskepp för friskare arbetsmiljö. De första hyresgästerna flyttade in i juni 2019 och har alltså ett års erfarenhet av WELL-konceptet. ”All tid och omsorg vi lagt på fastighetens insida för att människor ska må bra har tagits emot väldigt positivt. Både det som syns i form av utsmyckning, gröna inslag och fint dagsljus men även mer subtila saker som en god ljudmiljö och behagligt inomhusklimat”, berättar Lisa Östling, hållbarhetsansvarig Region Castellum Öresund.

Grunden för Eminents WELL-certifiering är sju områden som tar fasta på människors hälsa och välmående. Sammantaget kan detta öka både produktivitet och arbetsglädje, samtidigt som sjukfrånvaron går ner.

  • Välbefinnande: Atmosfär som stödjer välmående
  • Komfort: Bra inomhusklimat
  • Kost: Tillgång till hälsosam mat
  • Motion: Främja rörelse och bra ergonomi
  • Vatten: Tillgång till rent dricksvatten
  • Luft: Bra ventilation, luftfiltrering
  • Ljus: Kvalitativt och funktionellt ljus

Castellum har flera stora WELL-projekt på gång, exempelvis Kungspassagen i Uppsala, GreenHaus i Helsingborg, E.ON. i Malmö och Torsgatan i Stockholm.

För ytterligare information kontakta: 
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum, 031-60 74 26

Lisa Östling, hållbarhetsansvarig Region Castellum Öresund, 040-38 37 53

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 95,2 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Vi har en detaljerad plan för att bli helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi ser stark efterfrågan på kundsidan, och den pågående coronapandemin kommer sannolikt att ytterligare driva på efterfrågan för det hälsofokus som är kärnan i WELL-konceptet
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum