Castellum prisas för social hållbarhet

Castellum är ett av tio svenska företag och det enda svenska fastighetsbolag som inkluderas i prestigefyllda SAM Sustainability Yearbook, där företag som presterar bäst inom hållbarhet varje år presenteras. Årets upplaga av årsboken fäster stor vikt vid det sociala välbefinnandet, något som Castellum aktivt arbetar för att förstärka.

”Vi är mycket stolta över att vårt hållbarhetsarbete inkluderats i SAM Sustainability Yearbook för tredje året i rad och att de omfattande satsningar som vi genomför inom miljö och socialt välbefinnande fortsätter att uppmärksammas internationellt”, säger Filip Elland, Castellums hållbarhetschef.

SAM har granskat cirka 2 700 företag i 60 industrier från hela världen under 2018. De företag som presterar i topp kvalificerar sig till detta prestigefulla index som funnits sedan 1999 i syfte att styra investerare mot mer hållbara investeringar.

Castellum är det första fastighetsbolaget i Norden som valt att certifiera kontor enligt WELL som tar hänsyn till människors hälsa och välbefinnande i byggnader. Castellum äger idag flest miljöcertifierade byggnader av noterade bolag i Sverige och arbetar aktivt för att nå flera utmanande hållbarhetsmål, till exempel att vara ett helt jämställt bolag inom alla yrkeskategorier, att antalet lärlingar ska utgöra minst 4 procent av medarbetarna och att verksamheten ska bli 100 procent klimatneutral till 2030.

”Utmärkelsen är en bekräftelse på vårt systematiska och högkvalitativa hållbarhetsarbete och på att vi dessutom är transparenta och öppna med vårt arbete”, säger Filip Elland.

För ytterligare information kontakta:
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB, 031 60 74 26
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Castellum AB, 070 206 75 62
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg  |  Org nr 556475-5550   |  Tel 031-60 74 00

Taggar:

Om oss

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. www.castellum.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Utmärkelsen är en bekräftelse på vårt systematiska och högkvalitativa hållbarhetsarbete
Filip Elland