• news.cision.com/
  • Castellum/
  • Castellum redo investera 500 mkr på Torsgatan med nya kontorshus och attraktiva innergårdar

Castellum redo investera 500 mkr på Torsgatan med nya kontorshus och attraktiva innergårdar

Report this content

Efter renoveringen av den historiska fastigheten på Torsgatan 22-30 laddar Castellum för nästa etapp i förnyelsen av kvarteret. Nu planeras tre kontorshus och attraktiva innergårdar som lockar besökare även på kvällar och helger. 

-Planprocessen är inledd för investeringen som beräknas till cirka 500 mkr, vilket skulle innebära att vi investerat nära två miljarder i dessa fantastiska kvarter. Det är strategiskt goda investeringar och uthyrningen går bra trots pandemin, säger Martin Bjöörn, vd för Castellum region Stockholm-Norr.

Detaljplanen är under bearbetning och kommer ut på samråd senare i år. Utgångspunkten för Castellums arbete i linje med Stockholms stads vision är att bidra med fler moderna arbetsplatser i centrum, på befintliga ”luckor”. Bakom fasaden mot Torsgatan har kvarteret två innergårdar som är tillräckligt stora att bygga på, och alldeles för oanvända för att stå tomma. Genom att bebygga del av gårdarna med tre kontorshus vill Castellum tillföra både fler arbetsplatser och verksamheter som ökar områdets dragningskraft. Målet är att lyfta Torsgatan ytterligare, men även att Hälsobrunnsgatan blir en trygg och trevlig stadsgata med fina hus och små torg.

Ambitionen är levande ytor tillgängliga för allmänheten både mot Torsgatan och de nya gatuplanslägena mot Hälsobrunnsgatan. Med exempelvis restaurang, kafé, padelbana, utegym och arbetsplatser utomhus skapas en tryggare miljö som fler vill vistas i.

-Genom att vi i huvudsak bygger på egen obebyggd mark kan vi nå god lönsamhet. Planerna är ännu i tidigt skede, men jag har stora förhoppningar på ännu en framgångsrik satsning i centrala Stockholm, säger Martin Bjöörn.

Projektpipeline:
Castellum avser att bygga tre kontorsbyggnader i kvarteret Öskaret
Investeringsvolym: cirka 500 mkr
Uthyrbar yta: cirka 8 000 kvm
Preliminärt färdigställande: 2025

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Saxborn, VD Castellum, 031-60 74 50

Martin Bjöörn, VD Castellum Region Stockholm-Norr, 0738-09 43 11 

Om Castellum 
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns i 14 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  

En värd bortom det förväntade.  
www.castellum.se 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Planerna är ännu i tidigt skede, men jag har stora förhoppningar på ännu en framgångsrik satsning i centrala Stockholm
Martin Bjöörn, vd Castellum Region Stockholm-Norr