Förändring i valberedningen inför Castellum AB:s årsstämma 2020

Report this content

I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Castellum AB:s årsstämma 2020 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

Valberedningens sammansättning har förändrats genom att Göran Espelund, utsedd av Lannebo Fonder, ersätter Hans Ek, utsedd av SEB Fonder, som ledamot av valberedningen. Efter förändringen består valberedningen av följande ledamöter:

  • Patrik Essehorn, utsedd av Rutger Arnhult genom bolag
  • Vincent Fokke, utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP
  • Carl Lindgren, utsedd av Szombatfalvysfären
  • Göran Espelund, utsedd av Lannebo Fonder
  • Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsett Patrik Essehorn till valberedningens ordförande.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 2 december 2019 via Castellum AB, Att: Charlotte Strömberg, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via e-mail till charlotte.stromberg@castellum.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2020 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Castellum AB kommer att hållas den 19 mars 2020.

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, telefon 0702-77 04 03

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 91,4 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar