Henrik Saxborn lämnar Castellum

Report this content

Henrik Saxborn har meddelat styrelsen i Castellum att han beslutat att lämna sin roll som vd och koncernchef under 2021. Henrik Saxborn tillträdde rollen som verkställande direktör 2013 och var dessförinnan vice vd på Castellum sedan 2006. Styrelsen inleder nu, i samråd med Henrik Saxborn, en process för att tillsätta en ny vd och koncernchef.

”Jag vill från styrelsens sida tacka Henrik Saxborn för hans tid som koncernchef och positiva bidrag till bolagets utveckling och tillväxt. Castellum står väl rustat inför framtiden och jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med styrelse och ledning” säger Rutger Arnhult, styrelseordförande Castellum AB.

”Castellum är ett fantastiskt företag, idag ett av de starkaste fastighetsbolagen i Norden med framskjuten position inom teknikutveckling och hållbarhet. Det har varit ett privilegium att få skapa allt detta tillsammans med alla engagerade och härliga kollegor”, säger Henrik Saxborn.

Henrik Saxborn kommer att fortsätta i sin nuvarande roll i sex månader eller till dess att en ersättare tillträder, och därmed bidra till en smidig övergång.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Saxborn, vd Castellum AB, 0706-94 74 50
Rutger Arnhult, styrelseordförande Castellum AB, 0704-58 24 70

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 kl. 21.00 CET.

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Prenumerera

Dokument & länkar