• news.cision.com/
  • Castellum/
  • Ibrahim Baylan på plats vid byggstarten av Sveriges nya forskningsanläggning för elektromobilitet på Gateway Säve, Göteborg

Ibrahim Baylan på plats vid byggstarten av Sveriges nya forskningsanläggning för elektromobilitet på Gateway Säve, Göteborg

Report this content

Nu blir Sveriges största testanläggning för elektromobilitet – SEEL – verklighet på Gateway Säve i Göteborg. Satsningen ska flytta fram positionerna för svensk forskning och stärka samarbetet kring utvecklingen av fossilfria, hållbara transportmedel – som eldrivna fordon, fartyg och flygplan. Anläggningen ska stå klar 2023. Näringsminister Ibrahim Baylan och representanter för Castellum, RISE, Chalmers och Vestia var på plats vid byggstarten 22 september.

– Det är roligt att äntligen kunna starta byggnationen av SEEL på Gateway Säve som kan komma till stor glädje inte bara för Sverige, utan för hela världen om vi gör det rätt. Sverige har de bästa förutsättningar i världen genom den goda samverkan vi har här. Vi kan vara ett av de länder som visar vägen framåt, säger Näringsminister Ibrahim Baylan i sitt inledande anförande.

– Det handlar inte bara om att hitta nya innovationer och ny forskning – utan att ta nästa naturliga steg i mänsklighetens utveckling så att människor kan leva ett rikt liv utan att förstöra den enda planeten vi har, säger Näringsminister Ibrahim Baylan.

SEEL står för Swedish Electric Transport Laboratory – en testbädd där akademi, institut och industri samarbetar kring utvecklingen av nästa generations hållbara lösningar för eldrivna fordon, fartyg och flygplan inom alla områden relevanta för elektrifierade transporter

– SEEL blir en av få liknande anläggningar i Europa med motsvarande resurser. Samarbetet skapar en enorm möjlighet att skynda på omställningen och göra Sverige ledande inom elektromobilitet. Det är fantastiskt roligt att visionen nu börjar bli verklighet och vi ser verkligen fram emot dagen då vi kan öppna dörrarna för våra första kunder, säger Henrik Svenningstorp, vd för SEEL. För Castellum som äger Gateway Säve är SEEL en hyresgäst som passar väl in i företagets planer för området. – Vi vill göra Gateway Säve till ett världsledande nav för utveckling av morgondagens hållbara mobilitet. Genom att samla många olika aktörer och kompetenser på en och samma plats skapar vi förutsättningar för ett effektivt kunskapsutbyte och nya fruktbara samarbeten som behövs för att öka takten i omställningsarbetet. Etableringen av SEEL är ett stort och viktigt steg i den riktningen, säger Mariette Hilmersson, vd på Castellum Väst.

Filmade intervjuer med deltagarna:  https://vimeo.com/611839836

FAKTA/ Om Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL på Gateway Säve
Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, ägs och drivs av Chalmers och RISE, i samarbete med Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen och med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. SEEL ger industri, akademi och institut i Sverige och Europa tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur och utgör en plattform för samarbeten och effektiv kunskapsutveckling inom elektromobilitet. SEEL:s anläggning på Gateway Säve är den största av totalt tre. Den kommer att omfatta 13 300 kvadratmeter och stå klar 2023. SEEL:s två övriga anläggningar byggs i Nykvarn och Borås. 

FAKTA/ Om Gateway Säve
Gateway Säve (Säve flygplatsområde) i Göteborg har en yta på totalt tre miljoner kvadratmeter. Marken och byggnaderna ägs och förvaltas av Castellum. Genom att ta vara på platsens unika möjligheter för testverksamhet och stimulera samarbeten mellan akademi och industri bidrar Castellum till utvecklingen av morgondagens hållbara transportmedel/transporter.

För mer information kontakta:
Presskontakt Castellum: Johanna Stål, johanna.stal@castellum.se 073-444 56 83
Presskontakt RISE/SEEL: Niklas Jälevik, niklas.jalevik@ri.se 072-727 53 14
Presskontakt Chalmers/SEEL: Ingrid Claesson,
ingrid.claesson@chalmers.se 0766-08 68 45
Presskontakt Vestia: Linda Wennersten,
linda.wennersten@wenlia.se 0703-14 56 53

Läs mer om SEEL: https://www.ri.se/sv/test-demo/seel
Läs mer om Gateway Säve: https://www.castellum.se/gatewaysave

Om Castellum 
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 97 miljarder kronor. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.   

En värd bortom det förväntade.  
www.castellum.se