Catella: Bra blir bättre på finansieringsmarknaden för fastigheter

Catellas kreditbarometer CREDI steg under andra kvartalet till den högsta noteringen sedan starten 2012. Sentimentindikatorn steg från 55,9 under första kvartalet till 64,9 under andra kvartalet. Resultatet baseras på en enkätundersökning genomförd i juni.

”Den positiva utvecklingen indikerar en fortsatt förbättrad tillgång till lånefinansiering under föregående och kommande kvartal vilket är ett viktigt stöd för den transaktionsmarknad som var avvaktande under årets början men desto starkare under juni”, säger Daniel Anderbring på Catella.

Catellas kreditbarometer CREDI för andra kvartalet 2013 visar tydligt att marknaden har ett fortsatt stort intresse för obligationer utgivna av fastighetsbolag. Jämfört med samma period 2012 utgör obligationer nu en betydande andel av den utestående lånevolymen.

”För de noterade bolag som omfattas av CREDI utgör nu obligationsfinansiering mer än 10 procent av bolagens totala finansiering jämfört med tre procent för ett drygt år sedan. På Catella tror vi att andelen obligationer kommer att öka ytterligare under kommande år”, säger Niclas Forsman på Catella.

Femte upplagan av Catellas kreditbarometer CREDI finns bifogad samt att ladda ned från catellaproperty.se. Nästa CREDI publiceras i september 2013. CREDI består av två delar: dels en enkät och dels en uppsättning index baserade på allmänt tillgängliga uppgifter. Läs mer om metodiken här.

Catellas fastighetsrådgivning omfattar tre tjänsteområden, Försäljning och förvärv, Finansiering samt Analys och värdering. Verksamheten är etablerad i 11 europeiska länder och omfattar drygt 200 anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Anderbring
Analytiker, Corporate Finance
08-463 33 60, 070-846 47 86

Presskontakt:
Viktoria Ejenäs
viktoria.ejenas@catella.se
08-463 33 34, 072-726 33 34

Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera

Citat

Den positiva utvecklingen indikerar en fortsatt förbättrad tillgång till lånefinansiering under föregående och kommande kvartal vilket är ett viktigt stöd för den transaktionsmarknad som var avvaktande under årets början men desto starkare under juni.
Daniel Anderbring på Catella
För de noterade bolag som omfattas av CREDI utgör nu obligationsfinansiering mer än 10 procent av bolagens totala finansiering jämfört med tre procent för ett drygt år sedan. På Catella tror vi att andelen obligationer kommer att öka ytterligare under kommande år.
Niclas Forsman på Catella