Catella: Sommarstormen mojnar ut?

Huvudindex i Catellas kreditbarometer CREDI ökade med 2,1 enheter till 56,6 jämfört med 54,5 i juni 2015. Ökningen drevs av att både långivare och låntagare upplevde goda finansieringsvillkor under de senaste tre månaderna. Framåtblickande delindex bekräftar samtidigt ytterligare en avmattning och att finansieringsvillkoren förväntas vara oförändrade under kommande tremånadsperiod.

”Sommaren kännetecknades av ökad volatilitet på de finansiella marknaderna. Även om turbulensen fortsätter in i september indikerar Catellas kreditbarometer CREDI en god tillgång till finansiering. Fastighetsbolagen fortsätter finansiera sig med preferensaktier – totalt har bolagen emitterat preferensaktier för 3,8 miljarder kronor bara i år. Marknadsaktörerna indikerar dock en ökad försiktighet inför kommande tremånadsperiod och CREDI:s framåtblickande index har sjunkit till vändningspunkten 50,0”, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

CREDI:s huvudindex visar sammantaget en förbättring om 2,1 indexpunkter till 56,6. Ökningen beror på en stark tillväxt i delindex de senaste tre månaderna, en ökning med 4,5 enheter sedan juni till 63,1 i september. I nuvarande mätning har skillnaden mellan de två delindexen för nuvarande situation och de kommande tre månaderna ökat till 13,1 enheter.

”Svensk ekonomi växer snabbt ur ett internationellt perspektiv för tillfället. Utvecklingen i världsekonomin blir dock allt mer osäker och mycket tyder på att den avmattning vi ser just nu i tillväxtländerna är början på en global lågkonjunktur. Sentimenten på den svenska kreditmarknaden är än så länge robust och hålls uppe av den starka ekonomiska tillväxten”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

Ser man till de noterade fastighetsbolagen nådde genomsnittsräntan en ny historiskt låg nivån under andra kvartalet 2015 på 2,8 procent. Den genomsnittliga belåningsgraden följer också en nedåtgående trend och sjunker till 53,0. Även denna närmar sig en historiskt låg nivå, trots att andelen utestående obligationer ökat under perioden. Samtidigt visar bolagens rapporterade värden en tillväxt som överstiger den värdeutveckling som den listade sektorn genomgick under Q2 2015.

Den tolfte upplagan av Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.se/credi. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index baserade på allmänt tillgängliga uppgifter. Läs mer om metodiken här. I denna upplaga tillkommer även en analys av preferensaktier och en överblick av fastighetsmarknaden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Malhotra
Projektledare
08-463 34 05
martin.malhotra@catella.se

Arvid Lindqvist
Analyschef
08-463 33 04
arvid.lindqvist@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer på catella.se.

Taggar:

Prenumerera