Catella ökar inom fastighetsrådgivning

Catella har varit rådgivare i fastighetstransaktioner till ett värde av 71,5 mdkr (47,7) under den senaste tolvmånadersperioden. Det innebär att Catella medverkat som rådgivare i 8 procent (7) av den totala transaktionsvolymen i Europa, exklusive Storbritannien.

”Vi är stolta över att kunna presentera en transaktionsvolym av denna storlek och därmed befästa vår position i Europa”, säger Anders Palmgren, chef för Corporate Finance på Catella.

Den totala transaktionsmarknaden för fastigheter i Europa, exklusive Storbritannien, uppgick till 794 mdkr (657) under den senaste tolvmånadersperioden, vilket motsvarar en ökning om 21 procent.

”Den ökande likviditeten på samtliga fastighetsmarknader där Catella är verksamt, förutom Finland, förklaras av ökad tillgång till förvärvsfinansiering, stor tillgång till kapital och större riskaptit”, kommenterar Anders Palmgren.

Catellas samarbetspartner i Storbritannien, Strutt & Parker, omsatte fastigheter till ett värde av 27,8 mdkr (21,3) under den senaste tolvmånadersperioden. Det innebär att Catella och Strutt & Parker tillsammans medverkat som rådgivare i 8 procent (7) av den totala transaktionsvolymen i Europa, inklusive Storbritannien.

 ”Alliansen mellan Catella och Strutt & Parker har stärkt vår position som rådgivare i Europa. Under året har vi genomfört några av de större fastighetstransaktionerna på marknaden”, avslutar Anders Palmgren.

Catellas fastighetsrådgivning omfattar tre tjänsteområden, Försäljning och förvärv, Finansiering samt Analys och värdering. Verksamheten är etablerad i 11 europeiska länder och omfattar drygt 200 anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Palmgren
Chef för Corporate Finance
08-463 33 10
anders.palmgren@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är stolta över att kunna presentera en transaktionsvolym av denna storlek och därmed befästa vår position i Europa.
Anders Palmgren, chef för Corporate Finance på Catella.