Catella rådgivare vid MaxFasts nyemission

Catellas Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och Catella Bank var book runner till MaxFast i samband med bolagets nyemission av stamaktier som kommunicerades igår. Emissionen blev övertecknad och bolaget tillfördes totalt 134 miljoner kronor före emissionskostnader. 

”Vi är mycket glada att återigen kunna bistå MaxFast med både rådgivning och kapitalresning i syfte att möjliggöra deras tillväxtplaner”, säger Robert Fonovich, chef för Catellas svenska Corporate Finance-verksamhet.                 

MaxFast har fastigheter med starka kassaflöden till ett värde om cirka en miljard kronor. Målet är att beståndet ska ha vuxit till två miljarder kronor inom två år. Som ett led i tillväxten annonserade bolaget i slutet av januari en spridningsemission riktad till allmänheten om 100 miljoner kronor som kunde kompletteras med en överteckningsemission om spridningsemissionen blev övertecknad. Efterfrågan var stor och ytterligare 34 miljoner kronor emitterades.

Emissionen gjordes med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i syfte att uppnå en bredare spridning av aktien. Före emissionen uppgick antalet aktieägare till cirka 200 och i samband med nyemissionen tillfördes MaxFast cirka 1 700 nya aktieägare. Likviden ska användas till förvärv av nya högavkastande fastigheter och projektinvesteringar i Mellansverige.

”Catella har bistått MaxFast under två kapitalresningar och inför bolagets listning på First North i somras. Det senaste uppdraget har omfattat allt från IR-rådgivning, strukturering samt en nyemission riktad till allmänheten, vilket visar på bredden i Catellas erbjudande”, säger Britt-Marie Nyman, ansvarig för Capital Markets på Catellas Corporate Finance.

För mer information, vänligen kontakta: 
Britt-Marie Nyman
Ansvarig för Capital Markets
08-463 32 35
britt-marie.nyman@catella.se   

Robert Fonovich
Chef för Corporate Finance Sverige
08-463 32 69
robert.fonovich@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson 
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar