CREDI visar på en stabiliserad kreditmarknad, men framtiden är oviss

I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 49,8 till 50,3. Det här är första gången som huvudindex når över 50,0 sedan september 2015.

”Årets fjärde CREDI-enkät indikerar en stabiliserad kreditmarknad, där CREDIs huvudindex ökar från 49,8 till 50,3. Det här är första gången som CREDIs huvudindex når över 50,0-gränsen sedan hösten 2015. Överlag ser de noterade fastighetsbolagen tillbaka på en mycket positiv kreditmarknad, vilket inte är förvånande givet höstens starka obligationsmarknad, medan bankerna har en mer balanserad syn på marknaden. Samtidigt indikerar både fastighetsbolagen och bankerna att finansieringsvillkoren nog blir sämre kommande kvartal”, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

”Vi ser ett gap i tillgången till bankfinansiering mellan de stora, väletablerade fastighetsbolagen och mindre investerare som saknar ett starkt track record, och vi tror att det här gapet kan öka framöver. Dessutom ser vi tecken på en omprisning av fastighetsmarknaden, där fastigheterna i de bästa lägena har fortsatt höga priser medan prisförväntan sjunker för fastigheter utanför de attraktiva lägena i storstäderna”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

”Vi ser också hur fastighetsbolagen i allt högre grad premierar obligationer före preferensaktier. Det mest framstående exemplet är Balder, som under året har löst in samtliga utestående preferensaktier till ett värde om knappt 3 miljarder kronor samtidigt som bolaget har emitterat obligationer för nästan 20 miljarder kronor”, avslutar Martin Malhotra.

Den tjugoförsta upplagan av Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.com/sv/nyheter-och-pressmeddelanden/analys. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index baserade på allmänt tillgängliga uppgifter. I denna upplaga ingår även en analys av preferensaktier och en överblick av fastighetsmarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Martin Malhotra  Arvid Lindqvist
Projektledare Analyschef            
08-463 34 05 08-463 33 04        
martin.malhotra@catella.se            arvid.lindqvist@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 170 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.se.

Taggar: