Förbättrat kreditmarknadssentiment då optimismen återvänder hos fastighetsbolagen

Report this content

I marsutgåvan av CREDI ökar huvudindexet från 45,5 till 53,5 när optimismen återvänder bland fastighetsbolagen till följd av förbättrad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler.

”Huvudindexet är tillbaka över 50-markeringen då fastighetsbolagens optimism till följd av ökad kredittillgänglighet, lägre kreditmarginaler och ökad löptid väger tyngre än bankernas mer pessimistiska syn på sektorn”, säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory på Catella.

”Det senaste årets massiva penningpolitiska stimulanser har tryckt ut kapitalet på riskskalan och drivit den starka utvecklingen på fastighetsmarknaden. Fokus ligger tydligt på hyresbostäder, logistik/industri och samhällsfastigheter”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

”Resultatet från CREDI-enkäten tillsammans med frånvaron av nettoutlåning till fastighetssektorn under andra halvåret av 2020 tyder på ökad aptit för fastighetsfinansiering hos bankerna under första kvartalet 2021 medan obligationsmarknaden förblir ett konkurrenskraftigt alternativ”, säger Jacob Bruzelius.

”Nu ser vi en rejäl ökning av den amerikanska långräntan. Det har delvis spillt över lite på svenska marknadsräntorna, men stigande räntor har ännu så länge inte drabbat transaktionsmarknaden. Det blir intressant att se om den amerikanska ränteuppgången håller i sig men det troligaste är dock att vi får se en korrektion och vi räknar med låga räntor under resten av 2021. Därför tror vi också på ett starkt fastighetsår”, avslutar Arvid Lindqvist.

Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.com/sv/sverige/analys. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index och analyser baserade på allmänt tillgängliga uppgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                               

Jacob Bruzelius                                        Arvid Lindqvist                                                                                                         
Head of Debt Advisory                            Analyschef                                                                                                                                                 
08-463 32 67                                           08-463 33 04                                                                                                             
jacob.bruzelius@catella.se                      arvid.lindqvist@catella.se           
            

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 13 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 130 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.