Sentimentet är fortsatt starkt men den positiva ränte- och kreditmarknadsströmmen kan vara på väg att vända

Report this content

I oktoberutgåvan av CREDI minskar huvudindexet från 57,9 till 57,1 när företagen förblir positiva samtidigt som bankerna blir mer dämpade.

”CREDIs index är fortsatt positivt men visar på en tydlig skillnad mellan banker och fastighetsägare. Bankerna ser en mindre förmånlig kreditmarknad än tidigare, men fastighetsägarna har inte uppfattat denna försämring hittills”, säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory på Catella.

”Det är ett starkt investerartryck mot hyresbostäder, logistik och industri. Transaktionsvolymen på kontorsmarknaden har minskat markant under det senaste året. Kontorsmarknaden verkar dock ha bottnat ut och vi har sett en ökning i både volymer och antalet affärer under de senaste månaderna. Sammantaget så är transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden rekordhög”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

”Den stigande inflationen kan mycket väl vara övergående, men den ser nu ut att blir mer utdragen än vad man tidigare trott vilket leder till något högre räntor”, säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory på Catella.

”Fastigheter är en real tillgång som brukar efterfrågas i inflationstider, till exempel så följer hyrorna för hyresbostads-, samhälls- och industrifastigheter oftast med upp när inflationen stiger. Framöver kan det bli en ökad efterfrågan på reala tillgångar, som fastigheter, både hos institutioner och privatpersoner”, avslutar Arvid Lindqvist.

Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.com/sv/sverige/analys. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index och analyser baserade på allmänt tillgängliga uppgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                       

Jacob Bruzelius                                 Arvid Lindqvist                                                                        
Head of Debt Advisory                       Analyschef                                                                                
08-463 32 67                                     08-463 33 04                                                                           
jacob.bruzelius@catella.se               arvid.lindqvist@catella.se                                  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fastighetsfonder, med verksamhet i 13 länder. Koncernen förvaltar över 100 miljarder kronor i kapital. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera

Dokument & länkar