Sju nya medarbetare till Catellas Corporate Finance

Catella förstärker den nordiska fastighetsrådgivningen med sju nya affärsdrivande projektledare och analytiker till kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

”Vi förstärker vår Corporate Finance med nya medarbetare i affärsdrivande roller för att möta en ökad efterfråga både av kapitalmarknadsrelaterad rådgivning och transaktionsrådgivning. Transaktionsmarknaden är lika stark som förra året och vi ser många initiativ relaterade till kapitalmarknaden. Dessutom är intresse från internationella investerare stort både i Sverige och runt om i Norden. Vår ambition är att genomföra ytterligare rekryteringar under hösten”, säger Jesper Bo Hansen affärsområdeschef för Catellas Corporate Finance i Norden.

Carl Wingmark och Magnus Lange har knutits till verksamheten i Stockholm och kommer båda att arbeta i seniora, affärdrivande roller. Carl har närmare 15 års erfarenhet från fastighetstransaktioner- och rådgivning och kommer närmast från PwC, där han har haft flera ledande roller inom PwC:s fastighetsrådgivning. Magnus har mer än 20 års erfarenhet av fastighetstransaktioner med såväl nationella som internationella investerare och kommer närmast från rollen som Sverigeansvarig på Cushman&Wakefield.

Dessutom har Gustaf Kullenberg, tidigare på Nordea Corporate Finance och Marco Nilsson, Cass Business School i London anställts som analytiker i Stockholm. Jesper Greitz, doktor i fysik, förstärker Catellas researchavdelning.

I augusti började Erik Sveder som är nyexaminerad civilekonom med inriktning mot finans, som analytiker på Catellas Göteborgskontor och Filip Hansson som är nyexaminerad civilingenjör i lantmäteri med specialisering inom fastighetsekonomi har anställts som analytiker i Malmö.

Inom Corporate Finance erbjuder Catella transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv till nationella och internationella investerare i Europa, med inriktning mot komplexa transaktioner. Catella erbjuder också marknadsanalys och strategisk rådgivning samt rådgivning avseende finansiering till företag inom fastighetssektorn.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Bo Hansen                

Chef för Corporate Finance Norden
+45 3393 7593                      
jesper.bo@catella.dk  

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson

Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer på catella.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar