Catella Sverige Select byter namn till Catella Småbolagsfond

För att anpassa fondens namn till fondens placeringsinriktning mot svenska småbolag ändras fondnamnet Catella Sverige Select till Catella Småbolagsfond.

”Det är viktigt att fonden avspeglar placeringsinriktningen så att spararna direkt förstår fondens fokus. När vi nu genomför förändringar i fondbestämmelserna så föll det sig naturligt att även fondnamnet förtydligades”, säger Mats Andersson, chef för den svenska fondverksamheten.

Ändringarna avser:

  • Fonden byter namn till Catella Småbolagsfond
  • Enligt fondens karaktär ska fonden till minst 90 procent investera i aktier i små svenska bolag, med vilket avses bolag vars marknadsvärde inte är högre än en (1) procent av det totala marknadsvärdet för de företag som vid var tid ingår i indexet SIX RX

Catella Fondförvaltning AB har erhållit Finansinspektionens tillstånd att ändra fondbestämmelserna enligt ovan för fonden Catella Sverige Select.

Catellas svenska fondverksamhet erbjuder aktivt förvaltade aktie-, hedge- och räntefonder. Genom ett brett erbjudande kan Catella möta kundernas placeringsbehov utifrån flera riskaspekter och marknadslägen. Vi har kontor i Stockholm och förvaltar cirka 25 miljarder. Läs mer på catellafonder.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Andersson
Chef för den svenska fondverksamheten
08-614 25 00
mats.andersson@catella.se 

Presskontakt:
Sofia Wiklund
Kommunikationsansvarig för den svenska fondverksamheten 
08-614 25 67, 072-565 25 67
sofia.wiklund@catella.se

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer på catella.se

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera

Dokument & länkar