Mobilavtal klart i Danmark

Report this content

Mobilavtal klart i Danmark Glocalnet undertecknade i dag ett service provider avtal med den danska GSM-operatören SONOFON. Därmed kan Glocalnet leverera både fasta och mobila teletjänster i Danmark. - Glocalnet tar i och med detta ännu ett steg mot att erbjuda ett komplett sortiment av kommunikationstjänster till konsumentmarknaden, säger Glocalnets VD Stefan Krook. Telekommunikationsmarknaden utvecklas mot integrerade tjänster, och konsumenterna kombinerar fasta och mobila tjänster i allt större utsträckning. Glocalnet är berett att möta kundernas nya krav. Glocalnet etablerar - i samarbete med Cisco Systems - ett IP-baserat nätverk för fast telefoni i Danmark som möjliggör direkt koppling till TeleDanmark. Detta förbättrar ytterligare företagets kostnadseffektivitet och ger konkurrensfördelar inom utveckling och integration av kommunikationstjänster. - Glocalnet är ett innovativt företag, och vi tror att det är innovation som krävs för att lyckas på marknaden. De har bland annat visat sin styrka genom förmågan att använda spjutspetsteknik på ett sätt som gynnar konsumenten. SONOFON välkomnar Glocalnet som kund, och vi är övertygade om att de kommer att lyckas här, säger Ulrik Bülow, SONOFONs Verkställande Direktör. Genom avtalet med SONFON fullföljer Glocalnet strategin att inte själv bygga infrastruktur, utan i stället leverera sina tjänster i samarbete med nätoperatörer. SONOFON ökar värdet på sitt nätverk genom att samarbeta med utvalda service providers, som adresserar marknaden med differentierade tjänster och alternativa distributionskanaler. Glocalnet utvecklar och producerar kommunikationstjänster som säljs direkt till slutkund eller tillsammans med marknadspartners. Glocalnet avser att under året bli Sveriges tredje största aktör inom fast privattelefoni. Bolagets vision är att bli en ledande operatör av Internetbaserade tjänster i norra Europa. Bolaget har strategiska samarbeten med bolag som Cisco Systems och Portal Software. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Glocalnetaktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00980/bit0002.pdf

Dokument & länkar