Catella: Förbättrat låneklimat på fastighetsmarknaden

Report this content

Catellas kreditbarometer CREDI för första kvartalet 2013 visar tydligt att utsikterna för lånefinansiering av fastigheter förbättras. Därmed bekräftas den svaga indikation om förbättrade förhållanden som presenterades i CREDI för fjärde kvartalet 2012.

CREDI:s huvudindikator, där ett index över 50 indikerar en förbättrad tillgång på lånefinansiering, för mars 2013 stiger från 50,1 till 55,9.

”Vi upplever att lånemarknaden har utvecklats positivt sedan årsskiftet. Resultatet i vår kreditenkät för första kvartalet bekräftar denna bild av en förbättrad tillgång på bankfinansiering”, säger Daniel Anderbring, ansvarig för Catellas kreditbarometer.

Daniel Anderbring fortsätter: ”De banker som är aktiva på den svenska marknaden är mer villiga att låna ut pengar till fastigheter än under 2012. Dessutom har ett antal tidigare aktiva aktörer, främst tyska banker, åter börjat bearbeta den svenska marknaden. Vi bedömer att deras aktivitet kommer att öka i takt med att utländska fastighetsinvesterares intresse för Sverige ökar och att konkurrensen på deras kärnmarknader tilltar.”

Bland de noterade fastighetsbolagen visar CREDI på fortsatt förbättring av de finansiella nyckeltalen. Räntekostnaderna sjunker och soliditeten ökar i genomsnitt, samtidigt som fler aktörer utnyttjar kapitalmarknaden direkt för sina finansieringsbehov genom företagsobligationer och säkerställda obligationer.

”De noterade fastighetsbolagen har nu de starkaste balansräkningarna sedan slutet av 2007 och snittlånekostnader under fyra procent. Detta i kombination med tillgång till alternativ finansiering innebär goda förutsättningar för ökad förvärvsaktivitet bland de noterade bolagen under 2013”, säger Niclas Forsman, analytiker på Catella.

Fjärde upplagan av Catellas kreditbarometer CREDI finns bifogad samt att ladda ned från catellaproperty.se. Nästa CREDI publiceras i juni 2013.

CREDI består av två delar. Dels en enkät, ställd till svenska börsnoterade fastighetsbolag och aktiva banker på den nordiska marknaden, avseende en bedömning av förändringen i nuvarande och framtida kreditvillkor och kredittillgång på den svenska fastighetsfinansieringsmarknaden. Dels en uppsättning index baserade på allmänt tillgängliga uppgifter som visar den samlade utvecklingen av kreditvillkor som skuldsättningsgrad, löptid och lånekostnad för den börsnoterade svenska fastighetssektorn.

Catellas fastighetsrådgivning omfattar tre tjänsteområden, Försäljning och förvärv, Finansiering samt Analys och värdering. Verksamheten är etablerad i 11 europeiska länder och omfattar drygt 200 anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Anderbring
Analytiker, Catella Corporate Finance
08-463 33 60, 070-846 47 86

Presskontakt:
Viktoria Ejenäs 
Kommunikationsansvarig, Corporate Finance 

08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har 430 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom sin verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Snabbfakta

Fjärde upplagan av Catellas kreditbarometer CREDI finns bifogad samt att ladda ned från catellaproperty.se. Nästa CREDI publiceras i juni 2013.
Twittra det här
Catellas fastighetsrådgivning omfattar tre tjänsteområden, Försäljning och förvärv, Finansiering samt Analys och värdering. Verksamheten är etablerad i 11 europeiska länder och omfattar drygt 200 anställda.
Twittra det här

Citat

Vi upplever att lånemarknaden har utvecklats positivt sedan årsskiftet. Resultatet i vår kreditenkät för första kvartalet bekräftar denna bild av en förbättrad tillgång på bankfinansiering.
Daniel Anderbring, ansvarig för Catellas kreditbarometer