Catella AB – Delårsrapport andra kvartalet 2013

Report this content

Andra kvartalet 2013

 • Nettoomsättning 240  mkr (227)
 • Resultat före skatt 17 mkr (-3)
 • Resultat efter skatt 11 mkr (-3)
 • Resultat per aktie 0,13 kr (-0,05)

Första halvåret 2013

 • Nettoomsättning 430  mkr (458)
 • Resultat före skatt -24 mkr (7)
 • Resultat efter skatt -28 mkr (3)
 • Resultat per aktie -0,34 kr (0,03)
 • Eget kapital 896 mkr (947)
 • Eget kapital per aktie 10,97 kr (11,60)

Corporate Finance

 • Andra kvartalet: nettoomsättning 92 mkr (85) och resultat före skatt 8 mkr (-1)
 • Förbättringen beror främst på högre intäkter inom fastighetsrådgivningen
 • Andra kvartalet: fastighetstransaktionsvolymer10,1 mdkr (5,1)
 • Första halvåret: nettoomsättning 140 mkr (167) och resultat före skatt -19 mkr (-7)

Kapitalförvaltning

 • Andra kvartalet: nettoomsättning 150 mkr (141) och resultat före skatt 13 mkr (2). Bankverksamheten redovisade ett negativt resultat om 9 mkr
 • Andra kvartalet: förvaltningsvolymerna ökande med 1,4 mdkr och uppgick till 43,5 mdkr (39,9) per 30 juni 2013. Nettoinflödet uppgick till 0,9 mdkr
 • Första halvåret: nettoomsättning 292 mkr (292) och resultat före skatt 12 mkr (19). Bankverksamheten redovisade ett negativt resultat om 27 mkr

”Efter en svag inledning på året redovisar Catella ett förbättrat utfall under andra kvartalet. Förbättringen gäller båda verksamhetsgrenarna Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Det är framförallt fastighetsrådgivningen och fondförvaltningen som utvecklats positivt. Samtidigt belastas resultatet även under detta kvartal med kostnader för de satsningar som görs inom bankverksamheten”, kommenterar Johan Ericsson, vd och koncernchef för Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 23 augusti 2013 kl. 07.00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Ericsson
VD och koncernchef
08-463 33 10

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är framförallt fastighetsrådgivningen och fondförvaltningen som utvecklats positivt.
Johan Ericsson