• news.cision.com/
  • Catella/
  • Catella AB (publ) begär inlösen av sitt utestående upp till 750 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta med ISIN SE0009994718

Catella AB (publ) begär inlösen av sitt utestående upp till 750 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta med ISIN SE0009994718

Report this content

Vi hänvisar till upp till 750 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta emiterade av Catella AB (publ) ("Bolaget") med ISIN SE0009994718 ("Obligationerna") och obligationsvillkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren").

Vi hänvisar till upp till 750 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta emiterade av Catella AB (publ) ("Bolaget") med ISIN SE0009994718 ("Obligationerna") och obligationsvillkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren").

Hänvisning görs vidare till underrättelse daterad 2 mars 2021 i vilken Bolaget meddelade obligationsinnehavarna att man avser nyttja sin rätt till att återlösa samtliga utestående Obligationer i förtid i enlighet med punkt 9.3 (Voluntary total redemption (call option)) i Obligationsvillkoren ("Underrättelsen") den 26 mars 2021 ("Inlösendagen"). Bolagets skyldighet att återlösa Obligationerna på Inlösendagen är villkorad av en framgångsrik emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta före avstämningsdagen och med pris och villkor som är tillfredsställande för Bolaget ("Nya Obligationerna") samt som uppfyller villkoren för utbetalning av emissionslikviden för de Nya Obligationerna, vilket ska användas till att bland annat finansiera återlösen av Obligationerna ("Finansieringsvillkoren").

Bolaget bekräftar härmed att Finansieringsvillkoren har uppfyllts och att Bolaget ovillkorat åtar sig att återlösa Obligationerna på Inlösendagen i enlighet med Underrättelsen.

 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mar 2021 kl. 17.30 CET.

För ytterligare information:

Christoffer Abramson

CFO

+46 (0) 8 463 33 25

christoffer.abramson@catella.se

Catella is a leading specialist in property investments and fund management, with operations in 13 countries. The group has assets under management amounted to SEK 130 billion at the end of the fourth quarter of 2020. Catella is listed on Nasdaq Stockholm in the Mid Cap segment. Read more online at catella.com.

Dokument & länkar