Catella är Sveriges största försäljningsrådgivare

Catella var rådgivare vid fastighetstransaktioner i Sverige till ett värde om cirka 20 mdkr under 2013. Beräknat på en total marknadsvolym om cirka 96 mdkr innebär detta att Catella var Sveriges största försäljningsrådgivare i fastighetssektorn under 2013.

”2013 var ett mycket starkt år för oss och 2014 har förutsättningar att bli ett ännu starkare fastighetsår marknadsmässigt, tack vare återhämtning i ekonomin kombinerat med fortsatt förbättrade finansieringsmöjligheter för fastighetsförvärv”, säger Anders Nordvall, chef för den svenska fastighetsrådgivningen.

”Under årets inledning har vi sett en stigande transaktionsaktivitet och hittills i år har omsättningen stigit med drygt 20 procent jämfört med samma period 2013”, säger Daniel Anderbring, marknadsanalytiker på Catellas fastighetsrådgivning i Sverige.

Catellas fastighetsrådgivning har verksamhet i 11 europeiska länder och är i Sverige ledande på marknaden för fastighetstransaktioner och fastighetsrelaterade tjänster inom debt and equity capital markets. Den svenska fastighetsrådgivningen har ett fyrtiotal anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Nordvall 
Chef för den svenska fastighetsrådgivningen
08-463 33 10
anders.nordvall@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella: Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

2013 var ett mycket starkt år för oss och 2014 har förutsättningar att bli ett ännu starkare fastighetsår marknadsmässigt.
Anders Nordvall, chef för den svenska fastighetsrådgivningen