Catella avslutar transaktionen avseende utvecklingsprojektet Grand Central

Report this content

Catella AB (publ) har som tidigare kommunicerats genom sina intressebolag tecknat ett avtal med den tyska fastighetsutvecklaren Consus RE AG (tidigare kallat CG Gruppe AG) om att avyttra fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Düsseldorf, Tyskland. Transaktionen är nu avslutad vilket medför en positiv effekt på resultatet efter skatt om cirka 155 mkr under det tredje kvartalet 2020.

Consus RE AG har tagit över en betydande del av fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Düsseldorf inom ramen för sin långsiktiga portfölj. Projektet har utvecklats och förvaltats av Catellas tyska dotterbolag Catella Project Management GmbH, som vidare har mandat från två family offices för utveckling av bostadsdelen av projektet. Catella AB:s investering genomfördes genom intressebolagen Nordic Seeding GmbH och Grand Central Beteiligungs GmbH.

Transaktionens totala resultateffekt efter skatt uppgår till cirka 170 mkr varav 15 mkr har redovisats under fjärde kvartalet 2019.


Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020 kl 13.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bommelin
Investor Relations
+46 8 463 34 26, +46 768 91 12 40
niklas.bommelin@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera

Dokument & länkar