Catella publicerar årsredovisning för 2011

Catella har idag publicerat Årsredovisning 2011 och Årsöversikt 2011www.catellagroup.com.

I Årsöversikt 2011 redovisas att Catella mäter och styr verksamhetsgrenarna Corporate Finance och Kapitalförvaltning bland annat genom det finansiella målet rörelsemarginal, definierat som årets resultat före skatt i förhållande till totala intäkter. Målet ska över tid överstiga 15 procent. Avseende finansiella mål för hela koncernen avser Catellas styrelse att återkomma vid ett senare tillfälle.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson
Verkställande direktör, Catella
08-463 33 10

Presskontakt:
Viktoria Ejenäs
Communications Officer, Catella
08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 340 anställda i 13 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar