• news.cision.com/
  • Catella/
  • Catella stärker närvaron i Storbritannien genom att ingå ett villkorat aktieköpsavtal om förvärv av en aktiemajoritet i APAM Ltd

Catella stärker närvaron i Storbritannien genom att ingå ett villkorat aktieköpsavtal om förvärv av en aktiemajoritet i APAM Ltd

Report this content

Catella AB har, genom Catella Property Fund Management AB ("CPFM"), undertecknat ett aktieköpsavtal om att förvärva aktiemajoriteten i fastighets investerings- och asset management rådgivaren APAM Ltd. Genomförandet av transaktionen kräver myndighetsgodkännande och uppfyllande av vissa andra villkor.
APAM Ltd (“APAM”) har vuxit snabbt under de senaste åren och under kalenderåret 2017 genererades intäkter på ca 7 miljoner GBP. CPFM har samtyckt till att förvärva 75 % av aktierna i APAM till ett pris motsvarande 18 miljoner GBP, på skuld- och kassafri basis. En ej återbetalningsbar delbetalning av köpeskillingen på 2,7 miljoner GBP erlades vid undertecknandet, och det återstående beloppet kommer att betalas kontant vid slutförande av affären. Catella har enligt avtalet ingen skyldighet att genomföra affären, men den förväntas genomföras under andra halvan av 2018, efter nödvändigt myndighetsgodkännande från tillsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg.

"APAM är ett ledande bolag på den strategiskt viktiga marknaden i Storbritannien och blir en viktig del i den pan-europeiska plattform inom vårt affärsområde Property Investment Management, som Catella har etablerat de senaste fyra åren", förklarar Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella AB.
APAM är en oberoende fastighets investerings- och asset management rådgivaren astighetsinvesterings- och kapitalförvaltningsrådgivare som uteslutande verkar på den brittiska marknaden och kombinerar olika kompetenser för att kunna erbjuda kunderna en komplett tjänst som stödjer deras investeringsstrategi. APAM förvaltar tillgångar till ett värde av 1,4 miljarder GBP och har 41 anställda.

Simon Cooke och William Powell, APAMs grundare och VDar i bolaget, kommer att förbli aktieägare i APAM, och de kommer vardera att inneha 12,5 % av aktiekapitalet och rösträtten efter transaktionen. APAM kommer även fortsättningsvis att drivas som ett oberoende bolag av sin nuvarande ledningsgrupp och fortsätta sin framgångsrika tillväxtstrategi i Storbritannien. Samarbetet mellan Catella och APAM kommer att starta omedelbart. Ledningarna för båda bolagen ser stora möjligheter att bredda sitt utbud för internationella investerare genom att utnyttja den kombinerade pan-europeiska täckning som de två bolagen kan erbjuda. Inklusive APAM, har Catella ett förvaltat kapital motsvarande 200 miljarder SEK (GBP 18bn).

"Catella Property Investment Management har kontinuerligt stärkt sin konkurrenskraft under de senaste åren och det förvaltade kapitalet har ökat med en årlig tillväxttakt på 23% de senaste tre åren samtidigt som intäkterna under samma period haft en årlig tillväxttakt på 43%. Den här transaktionen kommer att stärka våra positioner ytterligare", berättar Timo Nurminen, Head of Property Investment Management hos Catella.

"Vi är imponerade över den starka riskjusterade avkastning som APAM skapat för sina kunder och är mycket glada över att kunna bredda utbudet för våra kunder i Storbritannien. Catellas kunder, särskilt Asienkontorets, kommer att kunna öka sin paneuropeiska exponering med en väsentlig andel som allokeras i Storbritannien”, förklarar Timo Nurminen.

Simon Cooke, grundande aktieägare och VD, berättar: "Den här transaktionen för samman två stora namn inom Property Investment Management och Catellas strategiska investering ger oss en ännu starkare plattform för tillväxt. Will och jag kommer även fortsättningsvis att leda och driva APAMs verksamhet – allt kommer i hög grad att förbli sig likt. Det har varit ett stort nöje för oss att utveckla APAM under de senaste åtta åren och vi ser fram emot att i samarbete med Catella utnyttja de nya möjligheterna som det här partnerskapet erbjuder".

William Powell, grundande aktieägare och chef, tillade: "Det nya samarbetet med Catella markerar inledningen till ett spännande nytt kapitel i APAMs utveckling och ger våra kunder tillgång till högklassiga rådgivare i 14 länder och ett ännu bredare utbud av tjänster. Det här strategiska partnerskapet ger oss möjlighet att kombinera våra starka sidor och väsentlig potential att utöka vår verksamhet och vår internationella kundbas och skapa nya möjligheter för vårt team".

I samband med affären har CPFM och de två minoritetsägarna i APAM träffat ett avtal för köp- och säljoptioner enligt vilket CPFM beviljas en köpoption för förvärv av aktier från minoritetsägarna och minoritetsägarna beviljas en säljoption för försäljning av sina aktier till CPFM under hösten 2023 till ett pris som beräknas med hjälp av en förhandsbestämd formel som är beroende av den framtida vinstutvecklingen.

För mer information, vänligen kontakta:

Knut Pedersen
CEO
+46 8 463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Timo Nurminen
Head of Property Investment Management
+358 50 337 3320 
timo.nurminen@catella.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Catella AB (publ) måste offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen har förmedlats för publicering via det ombud för kontaktpersonerna som nämns ovan, den 10e mars 2018 kl. 02.30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar